For mange dropper ud i praktiktiden

Politikere ønsker uddannelseskoordinator på sygehusene.

Frafaldet blandt social- og sundhedspraktikanterne på de nordjyske sygehuse er så stort, at et bredt politisk flertal i regionsrådet ønsker at ansætte en uddannelseskoordinator i håb om at mindske frafaldet. - Det er vigtigt, at så mange som muligt gennemfører uddannelsen, da der i fremtiden vil være brug for flere hænder. Og vi tror, at ansættelsen af en uddannelseskoordinator, som kan tage hånd om de studerende i praktiktiden, kan være med til at reducere frafaldet, siger Bente Lauridsen, der er formand for regionsrådets forum for forskning, kvalitet og uddannelse. Ifølge Bente Lauridsen er der i dette forum bred enighed om, at sådan en uddannelseskoordinator bør på ønskesedlen til næste års budget. Godt nok er der i forvejen en praktikvejleder på de enkelte sygehuse i regionen. Men praktikvejlederen tager sig hovedsagelig af faglige spørgsmål. - For nogle praktikanter kan det godt være svært at komme direkte fra skolens forholdsvis trygge rammer til en stor afdeling på et sygehus. Vi tror på, at en uddannelseskoordinator, som praktikanterne kan læne sig op ad, vil være en gevinst, siger Bente Lauridsen. Lars Jakobsen, direktør på Skolen i Hammer Bakker, som uddanner social- og sundhedspersonalet, er helt enig. - Jeg synes, det lyder fremragende med sådan en uddannelseskoordinator. Én ting er jo det rent faglige i praktiktiden. Men der kan jo også være andre, mere private årsager til, at en praktikant har brug for vejledning og hjælp, siger han. Frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne svinger mellem 15 og 25 procent. Skolen i Hammer Bakker har sat sig som mål at reducere frafaldet med en femtedel på kort sigt. - I forvejen synes jeg, at vi gør meget for at fastholde eleverne under uddannelsen. Men en uddannelseskoordinator vil absolut være et godt supplement til de øvrige tiltag. For der er ingen tvivl om, at vi for brug for alle, der gennemfører uddannelsen, og hvis ellers arbejdet er noget for dem, siger Lars Jakobsen. Som noget nyt har skolen i Hammer Bakker opfordret studerende, der har været ude i praktik, til at fungere som mentorer for nye praktikanter. Det er yderligere et forsøg på at hjælpe så mange som muligt gennem praktikperioden.