Arbejdsulykker

For mange falder i døden

Beskæftigelsesministeren sætter kampagne i gang i dag

KØBENHAVN:Byggearbejdere har tre gange så stor risiko for at blive dræbt ved en arbejdsulykke og dobbelt så stor risiko for at komme til skade på arbejdet sammenlignet med andre erhverv. Den dystre kendsgerning er baggrunden for den første samlede og samtidige indsats inden for EU for at komme farligt byggearbejde især i stor højde til livs. I dag drager beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) på byggepladsbesøg sammen med Arbejdstilsynet. Besøget gælder renoveringen af Codanhuset på Frederiksberg. - Skåltaler og gode intentioner gør det ikke. Vi skal ud på de farlige arbejdspladser. Vi skal have fat i de bygherrer, der sjusker med sikkerheden. Folk, der arbejder på en byggeplads, har dobbelt så stor risiko for at komme ud for en alvorlig ulykke som andre. Det er helt uacceptabelt, siger Claus Hjort Frederiksen før byggepladsbesøget. Ministerens besøg markerer starten på en kampagne, som forløber samtidig i hele EU i to uger i juni og to uger i september. I Danmark har 29 mennesker mistet livet ved faldulykker på arbejdspladser i perioden 1993-2001. I perioden skete der i alt 6089 alvorlige ulykker inden for bygge- og anlægsområdet, hvoraf 1378 ulykker var fald fra stor højde. Kampagnens primære formål er at få antallet af ulykker bragt ned, men det er også et mål at se på mulige forskelle mellem de enkelte lande. Fald fra stor højde tegner sig for 40 procent af ulykkerne i EU, mens det kun er 4,5 procent i Danmark. Set under et koster arbejdsulykker i bygge- og anlægssektoren i EU hvert år 1300 arbejdere livet, og dermed er branchen den, der er hårdest ramt af arbejdsulykker. Den samtidige indsats i hele EU er dels en følge af, at reglerne er ensartet i EU, dels at de skal håndhæves for bl.a. at sikre en fri og fair konkurrence. Bygge- og anlægsområdet egner sig godt til en fælles indsats, da der er fælles beskyttelsesregler for midlertidige og mobile arbejdspladser, og da branchen er præget af stor mobilitet over grænserne. - Derfor er det vigtigt med en fælles europæisk indsats. Danske byggearbejdere skal trygt kunne sige ja til at tage arbejde i andre EU-lande. Det er jo hele ideen med det fælles marked, siger Claus Hjort Frederiksen. I de to gange to kampagneuger vil Arbejdstilsynet besøge byggepladser over hele landet. Fokus vil blive rettet mod arbejdsgivernes pligter, valg, brug og vedligehold af sikkerhedsudstyr samt bygherrens pligter til bl.a. at udpege en sikkerhedskoordinator samt lave aftaler om sikkerheden med de enkelte virksomheder på byggepladsen. Den særlige indsats mod faldulykker er planlagt inden for SLIC - Senior Labour Inspectors Committee. Her sidder to medlemmer fra hvert af arbejdstilsynene i EU landene. Fra Danmark er det Arbejdstilsynets direktør, Jens Jensen. /ritzau/