For mange fødder bremser hjelmens mulighed for at gro fast

GL. SKAGEN: Den omtalte Højen Klit har i mange år voldt sandflugtsproblemer. Skov- og naturstyrelsen har derfor løbende lavet omfattende sandflugtsarbejder for at holde på sandet. Allerede i 1944 blev der lavet en større indsats, idet toppen af klitten over en strækning på godt 100 meter nærmest Højen blev jævnet ud og efterfølgende dæmpet med hjelmeplantning og udlægning af sitkaris. Dermed kunne vinden lettere komme over klitten uden at blive nedbrudt af den stærke blæst og med sandflugt til følge. Det er skovdistriktets vudering, at denne indsats med efterfølgende suppleringer har haft en vis virkning, men man erkender, at det ikke er lykkedes at skabe stabil vegetation simpelthen fordi, der er for meget færdsel overalt i klitten til, at hjelmeplanterne kan få fred og ro til at gro ordentlig fast. Der er ganske enkelt for mange fødder i klitten.