EMNER

For mange i klemme

SYGE:Jeg har lige siddet og svaret en borger i en sygedagpengesag og undrer mig over dette samfund. Vi stiller syge mennesker i en meget dårlig situation. Ikke nok med, at de er syge, men hvis sygdommen er langvarig nok, så mister de syge deres ret til sygedagpenge, og henvises til ægtefælleforsørgelse. Når jeg bliver så harm, så skyldes det selvfølgelig først og fremmest, at jeg ser så mange komme i klemme helt uden skyld. Det er ikke dovne mennesker, der bare ikke vil arbejde. Det er mennesker, der ikke kan arbejde. Og helt grotesk er det, at de lange ventetider på behandling og speciallæger, det tages der slet ikke hensyn til, nej. sygedagpengene mistes efter 52 uger, med mindre meget specielle forhold taler for forlængelsen. Når så dertil lægges, at kravene til at få tildelt førtidspension og flexjob er kraftigt skærpet, så er der mange mennesker, der helt uforskyldt kommer i klemme. Regeringen og deres støtteparti Dansk Folkeparti mener åbenbart, at mennesker bliver raske ved at tvinge dem fra hus og hjem. Derfor er jeg rigtig glad for, at socialdemokraterne nu har foreslået, at mennesker kan fortsætte på sygedagpenge, indtil deres situation er afklaret eller de er blevet raske. Jeg håber, at Socialdemokraterne kan få regeringen i tale på dette punkt, om end jeg ikke er alt for fortrøstningsfuld. Jeg skammer mig over et velfærdssamfund, der behandler syge mennesker på den måde.