For mange kirker

Hvis der er for mange skilsmisser, er der for mange ægteskaber. Hvis der er for mange kirker, er der for få brugere. Hvis jeg ellers har talt rigtigt, er der faktisk 2543 kirker i Danmark plus det løse. Og det er for mange. Nu gentager Kai Mikkelsen (17.12.), hvad jeg har sagt, at folkekirken er børnefjendsk. Begrebet udvides i overskriften: "Afskaf menneskefjendsk kirke". Da børn jo også er en slags mennesker, er det OK at kalde folkekirken menneskefjendsk. Det kunne jo være, at det fik nogle til at vågne lidt op. De mange "menneskefjendske" kirker til de få brugere kalder på kreative løsninger. Et af dem kunne være at imødekomme nogle af Kai Mikkelsens behov. Indre Mission overtager simpelthen nogle af kirkerne og opretter deres egen kirke forbudt for kvindelige præster, men ikke forbudt for børn. Men der skal blot lige en vækkelse til, for at det kan ske; så folk får en mulighed for at vælge imellem en masse religiøse ritualer, eller river himmeriget til sig - i hast. Knud Held-Hansen Th. Staunings Vej 12, Aalborg held@gvdnet.dk