Lokalpolitik

For mange stenslag?

Jørgen Jørgensen,Fresiavej 17, Hjørring, (formand for Danmarks Naturfrednings lokalkomite for Hjørring): FORKERT: I NORDJYSKE torsdag 19. august er udvalgsformand Ole Ørnbøl citeret for, at der kun har været tale om to underkendelser af Hjørring Kommunes forvaltning af planloven siden 1990. Dette er ikke korrekt – faktisk er der tale om, at kommunen er blevet underkendt dobbelt så mange gange, nemlig fire, og det inden for de sidste halvandet år, hvor kompetencen til at afgøre landzonesager er overgået fra amtet til kommunen. I april 2003 omgjorde Naturklagenævnet kommunens tilladelse til at opføre et enfamilieshus ved Sønderlev på Villerupvej til et afslag efter en klage fra naturfredningsforeningen, amtet og en nabo. I slutningen af 2003 nedlagde Nordjyllands Amt (i forbindelse med en lokalplan) veto imod opførelsen af et enfamilieshus i forbindelse med en udvidelse af Vennebjerg Golf og for to uger siden kom så afslaget til landzonetilladelsen til byggeri ved Hvidsted mellem Tårs og Hjørring i et naturskønt område. Endelig har Naturklagenævnet jo stoppet byggeplanerne ved Bagterp foreløbigt, så vi kan håbe at også dette dejlige naturområde forskånes for unødvendigt byggeri fremover. I sin udtalelse til avisen bagatelliserer Ole Ørnbøl nævnets underkendelser af Hjørring Kommune og sammenligner det med et stenslag i sin bils forrude. Fire stenslag på lidt over et år – det burde da give anledning til udskiftning af forruden og til overvejelser om politikken på planområdet nu også er den rigtige. For det var ikke meningen at forvaltningen af landzonen skulle være mere lemfældig og mindre restriktiv, da kompetencen blev flyttet fra amt til kommune – det udtalte den daværende miljøminister ganske tydeligt. Og der er ingen grund til at tro, at den nuværende minister har en anden mening på dette punkt. Hvis man havde ment dette, ville man jo have ændret på planlovens indhold og intentioner, og det er jo som bekendt ikke sket.