For mange ulykker

Forleden kom det frem, at hele 78 procent af eleverne på erhvervsskolerne bliver udsat for en arbejdsulykke

ERHVERVSSKOLER:Forleden kom det frem, at hele 78 procent af eleverne på erhvervsskolerne bliver udsat for en arbejdsulykke, mens de er på selve skolen. De får øjenskader, skærer sig på skarpe værktøjer, får hekseskud, fordi de løfter for meget m.m. Det fremgår af en undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik. Endnu flere kommer til skade i den første erhvervspraktik efter grundforløbet på skolen. Det gælder bl.a. eleverne på murer- og vvs-uddannelserne. Det er komplet uacceptabelt. Det kan jo ikke være rigtigt, at så mange har været udsat for en ulykke, inden de er halvvejs i uddannelsen. Det er helt nødvendigt, at sikkerheden og arbejdsmiljøet får en mere central placering i undervisningen. De unge er ivrige efter at komme i gang med arbejdet – og deri ligger en fantastisk dynamik, som vi naturligvis ikke skal pakke ind i vat. Men der er behov for, at sikkerhedsarbejdet får en ny status blandt de unge, så de opfatter det som en naturlig ting, at omgås farligt værktøj og maskiner med større påpasselighed. Samtidig er der brug for, at lærerne får nogle bedre redskaber til at skærpe de unges interesse for arbejdsmiljøet. Det glæder mig, at Foreningen Danske Erhvervsskoler allerede er opmærksom på problemerne. Det er skolernes ansvar, at arbejdsmiljøet er i orden. Men det er også helt afgørende, at de virksomheder, der ansætter lærlinge, får langt større fokus på sikkerheden. Mester skal vedkende sig ansvaret for, at lærlingene ikke kommer til skade. Jeg vil opfordre de faglige udvalg, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret og som jo er medansvarlig for undervisningen i arbejdsmiljø på skolerne, til at komme med udspil, der kan forbedre sikkerheden for de unge. Også skolernes bestyrelser, hvor parterne sidder med, har et ansvar for at sikre gode forhold for de unge.