EMNER

For mange

SOCIALISTER:Skulle der mangle et indlæg fra min hånd, så har jeg heldigvis fans som Kurt Nielsen, Aalborg (29.1.) og Jens Bjørnholt, Aabybro, til at udfylde tomrummet! Dog ville det højne debatniveauet, om J.B. ville gøre læserne den tjeneste at citere mig korrekt vedr. min afvisning af socialismens fremtid i Danmark. Til Kurt Nielsen: Jeg er hjemmefra opdraget til at svare hurtigt og høfligt på direkte henvendelser. Og hvad angår socialisme som styreform i dette land, så er der desværre stadig for mange, der bekender sig til den efter min mening. Og nu til K.N.'s egentlige ærinde i sit indlæg: En redegørelse fra mig vedr. påstanden om, at en LO-familie på sigt kan opnå 46.000 kr. ekstra årligt. Valget for os alle fremover står mellem økonomiske reformer eller langvarig økonomisk stilstand. Og vi kan heldigvis selv vælge! Reformerne, der vil skabe den ekstraindtægt for LO-familien, er: 1. stop for tilgang til efterløn, 2. en marginalskat på 50 pct, 3. afskaffelse af topskat (her ligger rigtig mange lønmodtagere), 4. en mere effektiv offentlig sektor, 5. øget privatisering af offentligt ejede selskaber samt flere off./private partnerskaber. Dette er anerkendte økonomers bud, og selv AE's chefanalytiker, Martin Madsen, er enig i disse betragtninger, som er konkrete tiltag - og ikke fugle på taget som S-SF's "Fair løsning"-plan.