For megen trafik til og fra skolen

Vedsted Centralskole ønsker fodgængerfelt

BIRKELSE:Primært om morgenen er trafiksikkerheden ikke god nok for eleverne på Vedsted Centralskole. Der er en del morgentrafik ud for skolen på Gl. Landevej, og mange forældre i bil læsser deres børn af ud for skolens hovedindgang til stor gene for skolepatruljens arbejde, oplyser skolens inspektør Freddy Thostrup. Han har flere gange skriftligt opfordret forældrene til at læsse deres børn af et andet sted, længere væk fra hovedindgangen i sydvestlig retning, men anmodningerne har været forgæves. - Derfor søger skolebestyrelsen nu om, at vi får et fodgængerfelt cirka ud for skolens hovedindgang, og at det bliver forbudt at standse ud for hovedindgangen, oplyser skoleinspektøren. - Det sker for at højne børnenes trafiksikkerhed. Det er jo for sent at gøre noget, når uheldet har været ude, siger han. Et fodgængerfelt skal tydeligt markere, det er her, at børnene passerer Gl. Landvej på deres vej i skole. - På den måde kan vi også klart sige til dem, at det er dér, de skal gå over vejen og ikke alle andre steder, siger Freddy Thostrup. Teknisk forvaltning vil vurdere, om anmodningen om at få de gule striber skal behandles politisk eller ej, mens spørgsmålet om et fodgængerfelt skal drøftes i teknisk udvalg, oplyser Lars Højmark, chef for teknisk forvaltning. - Politikerne skal vurdere, om skolens ønske skal tages med i kommunens trafiksikkerhedsplan, og om det evt. er så vigtigt og haster så meget, at arbejdet skal udføres hurtigst muligt, siger han.