For meget ammoniak slipper ud

Manglende flydelag på gyllen, fejl ved gødningspladser og flere dyr end tilladt belaster Jammerbugts miljø.

I ORDEN er flydelaget på tanken hos denne landmand. Et tykt lag halm holder på både duft og ammoniak fra gyllen. Det er især svinegylle, der kan give problemer med bundvendinger, mens kvæggylle har en anden struktur, der ikke giver samme risiko. Arkivfoto : Tommy Kofoed

I ORDEN er flydelaget på tanken hos denne landmand. Et tykt lag halm holder på både duft og ammoniak fra gyllen. Det er især svinegylle, der kan give problemer med bundvendinger, mens kvæggylle har en anden struktur, der ikke giver samme risiko. Arkivfoto : Tommy Kofoed

Der sendes for meget ammoniak ud i luften fra husdyrbrugene i Jammerbugt Kommune. Det konstaterer forvaltningen i sin miljøtilsynsrapport for 2008, og den sætter også fingeren på de ømme punkter. - Der er generelle problemer med opbevaring af gylle og fast møg, og der er problemer med tilstrækkelige flydelag på gyllebeholderne. Desuden blev det på otte ejendomme konstateret, at dyreholdet var ændret eller udvidet uden tilladelse fra kommunen, lyder meldingen fra civilingeniør Inger Hebsgaard fra kommunens virksomhedsgruppe. Forurener naturen - Ammoniak fra husdyrbrug forurener den omgivende natur, men forureningen kan begrænses ved bl.a. at sikre et strækkeligt flydelag på gylletanke og overdække møddingspladser.Det er vigtigt at sikre, at disse forhold bringes i orden, fastslås det i rapporten. Fire ejendomme har ved uanmeldt besøg fået påbud om at sikre et bedre flydelag, og en enkelt har fået besked om at etablere fast overdækning, fordi der ved gentagne besøg har vist sig ikke at være tilstrækkeligt flydelag. I mange andre tilfælde har indskærpelserne hjulpet, konstaterer forvaltningen. Fortsætter De uanmeldte besøg på især svine- og pelsdyrfarme for at tjekke flydelag fortsætter i 2009 i følge en aftale mellem kommunerne og Miljøministeriet. - Det tyder på, at der også i fremtiden vil være en miljøgevinst ved dette arbejde, konstateres det i rapporten. I alt fik 210 landbrug i fjor tilsammen 100 henstillinger, indskærpelser og påbud om miljøforhold. Heraf drejede halvdelen sig om flydelag og andre forhold ved gyllebeholdere. Tilsynet påpeger, at de store landbrug, der er godkendt efter særlige regler, har godt greb om miljøhåndteringen. Ikke et eneste af de store landbrug har nemlig modtaget reaktioner fra det kommunale miljøtilsyn i fjor. Flydelag kan vende Landmand Frank Andersen, Brovst, som er formand for den lokale kreds 3 i LandboNord, forklarer at der kan være flere årsager til, at der ind imellem ikke er tilstrækkeligt flydelag på gyllen. - Det er især et problem med svinegylle, hvor der forholdsvis let kan ske bundvendinger, så flydelaget synker til bunds, forklarer han. - Det kan gå meget hurtigt, så landmanden ikke opdager det, og så er der et problem, når tilsynet kommer på besøg, anmeldt eller uanmeldt, siger han. - Men selvfølgelig skal tingene være i orden, og vi må opfordre til at den enkelte landmand holder øje med flydelaget. Hvis der sker en bundvending, må man i gang med halmsnitteren igen, lyder Frank Andersens opfordring. - Man kan jo montere overdækning, men det er temmelig dyrt og gør også arbejdet lidt mere besværligt. Men så er problemet med udslip ovre, og regnvandet er heller ikke med til at fylde beholderen op, påpeger han. Økonomisk krise kan også spille ind på overskuddet til at tage sig af miljøproblemer, tilføjer han. - Uanset hvad skal loven holdes, og man kan få hjælp og vejledning gennem vores konsulenter i LandboNord, opfordrer Frank Andersen. Han er ikke forbavset over, at de meget store landbrug har orden i miljøforholdene. - De skal simpelthen være i orden, hvis man vil have en miljøgodkendelse, fastslår han.