Lokalpolitik

For meget betalt skat skal retur

DF: - Folk, der har op til 1000 kr. til gode, skal også have pengene udbetalt

HIRTSHALS:- Skatteydere, der har op til 1000 kr. til gode hos skattevæsnet i Hirtshals Kommune, får ofte ikke udbetalt den for megen betalte skat. Det siger Henrik Guldsø Nielsen, der er medlem af Hirtshals Byråd for Dansk Folkeparti (DF). Derfor ønsker han et beslutningsforslag, som angår Hirtshals Kommunes ligningsplan fra 1. juli 2003 til 30. juni næste år næste byrådsmøde her i august. - Forslaget drejer sig nærmere bestemt om den af byrådet vedtagne politik om skatteforvaltningens tilbagebetaling af den af skatteydere for meget betalte skat, der bliver afdækket gennem ligningsindsatsen, fortæller Henrik Guldsø Nielsen. - Ofte ved folk ikke, at de har penge til gode, tilføjer byrådsmedlemmet. - Under ligningsplanens behandling og vedtagelse på byrådets juni-møde spurgte jeg borgmester Knud Størup (Borgerlisten), om tilbagebetalingsreglen var en byrådsbeslutning, eller om den havde et lovgrundlag og kom fra en højere instans. - Borgmesteren svarede, at kommunen er pålagt reglen af en højere instans, og at jeg derfor burde kontakte folketingsmedlem Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, hvis jeg ønskede reglen ændret. - Knud Størups svar var desværre ikke sandt, påpeger Henrik Guldsø Nielsen, der har forelagt spørgsmålet for en skatteekspert. - Alt i alt har Hirtshals Kommunes skatteforvaltning gennem flere år opretholdt en ulovlig forvaltningspraksis, som kommunen har tjent på og påført et antal borgere et økonomisk tab på op til 1000 kr. Henrik Guldsø Nielsen håber, at der bliver sat en stopper for skatteforvaltningens ulovligheder. - Jeg ønsker oplyst, hvornår og på hvis initiativ den ulovlige forvaltningspraksis blev indført. Var det byrådet eller skattechefen, der tog initiativet, spørger byrådsmedlemmet. Henrik Guldsø Nielsen ønsker, at enhver nedsættelse af skatten bliver gennemført uden beløbsgrænser - uanset om skatteyderen selv henvender sig eller ej. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteinspektøren i Hirtshals, der er på ferie, eller fra borgmester Knud Størup.