Tyverier

For meget fart over unge på knallert

HIRTSHALS:Knallerten er for alvor kommet tilbage i bybilledet i Hirtshals - og det har medført en lang række ændringer i mange unge menneskers dagligdag. Politiet oplyser, at der er et stigende antal anmeldelser om tyveri af knallerter, og det er naturligvis et centralt problem - men det er måske kun toppen af isbjerget, vurderer SSP- og ungdomskonsulent, Mads Haugaard, Hirtshals kommune. Han vurderer, at knallertproblemerne har en lang række ubehagelige følgevirkninger, og han forsøger nu at råbe forældre til især drenge med interesse for knallerter op. - Der foregår en del tyveri af knallerter for tiden, og det har vist sig, at mange unge drenge er på kant med loven - ofte uden forældrene aner uråd, siger Mads Haugaard. Han er i øjeblikket i gang med at besøge en række af de unge og deres forældre, der netop på grund af en ”uheldig” knallertkultur er kommet i SSP-konsulentens søgelys. Mads Haugaard får kontakten til de involverede i takt med, at ulovlighederne bliver afsløret, idet han sidder med ved afhøringerne hos politiet af unge under 18 år. - Der et godt samarbejde med forældrene, når sagen kommer frem, men det jeg gerne vil opfordre andre forældre til at være mere opmærksomme på, hvad det er deres dreng ”går og roder med”, når han laver knallert. Så vi på den måde kan få stoppet tingene i tide, fortsætter han. 100 km/timen Ud over selve tyverierne følger der også en række andre ulovligheder med. Det drejer sig blandt andet om tyverier - det, at børnene kører på knallert, selv om de slet ikke er gamle nok, og det at de kører uden hjelm eller to på en knallert, fortæller Mads Haugaard og tilføjer, at han har kendskab til tilfælde, hvor de unge har kørt på en knallert med en hastighed på over 100 km i timen. Samtaler med børnene han har haft i kraft af sin egenskab af SSP- og ungdomskonsulent, afslører, at børnenes og hjemmenes tolkninger af, ”hvad der er tilladt” er meget forskellige. Ubehageligt stort antal Han understreger, at det er et begrænset antal børn og unge i Hirtshals, der er direkte involveret i tyverierne, men han har den opfattelse, at et - som han selv udtrykker det - ”ubehageligt stort antal” primært drenge er indblandet i det, Mads Haugaard kalder den nye knallertkultur i byen. - Der er eksempler på, at der handles med knallertdele, som ingen rigtigt kender afsenderen på. I flere tilfælde efter et tyveri af en knallert, bliver den totalt skilt ad og efterfølgende spredt for alle vinde. Så når børnene står hjemme i garagen, eller hvor de nu ”ordner knallert”, så sker det ofte - alt for ofte at de dele, der bruges ikke er erhvervet på lovlig vis, forklarer Mads Haugaard. Det er hans opfattelse af børnene slet ikke tænker over, at det er hæleri - og forældrene aner ofte intet om, hvordan deres barn er kommet i besiddelse af delene til knallerten. Selvjustits SSP- og ungdomskonsulenten er på det seneste ligeledes blevet opmærksom på, at børn og unge har stjålet knallerter fra hinanden. Den måde, det sker på, tyder i retning af, at de unge selv er begyndt at efterforske knallerttyverier og efterfølgende grebet til selvjustis ved at dømme og straffe hinanden. - Vi har eksempler på børn, der på grund af sladder og ubegrundet mistanke har fået problemer med at passe skolen. Og på børn, der på grund af gruppepres har dummet sig og efterfølgende i lang tid været bange for at møde ejerne af de stjålne knallerter. Hvor mange børn, der går rundt med en dum fornemmelse i maven og en viden, som de ikke kan slippe af med, er uvist. Forældre skal tage del SSP-konsulenten applerer nu til de voksne om at tage større del i børnenes knallertinteresse for at sikre sig, at interessen bliver holdt inden for lovens rammer. - Det er ikke kun af hensyn til de børn, der er på vej ud på et skråplan eller som er vidende om, hvad der sker. Det er også vigtigt de voksne træder til af hensyn til de unge mennesker, der bliver bestjålet, siger Mads Haugaard.