Halkær

For meget grøde i andedammen

Finanskrisen har reduceret sparekassefonds pulje til uddeling.

Der er lidt for meget grøde i Præstegårdssøen i St. Brøndum, og det skal der nu gøres noget ved. Foto: Michael Bygballe

Der er lidt for meget grøde i Præstegårdssøen i St. Brøndum, og det skal der nu gøres noget ved. Foto: Michael Bygballe

Vækst er jo tit en god ting, ikke mindst når det handler om livet i landsbyerne. I de senere år er det imidlertid gået lidt over gevind med grokraften i Præstegårdssøen i St. Brøndum. - Den ser jo skrækkelig ud, helt grøn. Det ser ikke godt ud, når man kommer til St. Brøndum, hvor søen ligger lige ud til vejen og torvet og ser så forsømt ud. Det er træls, siger Lisbeth Nørgaard, som har været med i arbejdet med projektet til genoplivning af søen. Nu har St. Brøndum Sparekasses Fond bevilget 27.500 kr. til selve oprensningen og og reguleringen af Halkær Rende, som løber gennem søen. Oprensningen af andedammen i St. Brøndum har fået en af de største portioner ved uddeling nummer to af midler fra St. Brøndum Sparekasses Fond. Denne gang har finanskrisen og faldende aktiekurser gjort et mærkbart indhug i det beløb, der kunne uddeles ifølge fundatsen. Kun 175.000 kr. var der til fordeling mod de 300.000 kr., man oprindelig regnede med at have til rådighed to gange om året. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende fredag.