EMNER

For meget legeplads i distriktsudvalg

Jens Hedegaard ønsker principdebat

Det swinger for børnene på den nye legeplads i Understed, men mindre godt med andre udviklingsprojekter i oplandet.Foto: Peter Broen

Det swinger for børnene på den nye legeplads i Understed, men mindre godt med andre udviklingsprojekter i oplandet.Foto: Peter Broen

Der er gået for meget legeplads i distriktsudvalget, så nu vil Jens Hedegaard Kristensen (S) have en principiel debat om, hvad distriktsudvalgets opgave er. Kravet er affødt af en ansøgning fra Understed Borgerforening om tilskud til to ”vippedyr” til byens legeplads. Legepladsen er delvis finansieret med offentlige tilskud. - Jeg ønsker ikke tage Understed som gidsel i diskussionen, men byen har altså en stor og flot legeplads, som har kostet omkring 300.000 kr., siger Hedegaard. Han ser anskaffelse af vippedyrene som en driftsudgift, ikke en anlægsopgave af slags, som distriktsudvalget skal være fødselshjælper for. - Distriktsudvalget har hjulpet med at oprette 20-25 legepladser i oplandet, siger han. - Det er fint nok, at der kommer legepladser i landsbyerne. Men det skal ikke forhindre udvalget i at forholde sig til, hvad der skal til for at sætte gang i udviklingen i landsbyerne. - Vi skal ikke være et ”legepladsudvalg,” for så går ideen med at have et distriktsudvalg fløjten. Hedegaard peger samtidig på, at en del af distriktsudvalgets tilskud falder i en gråzone, hvor der både er tale om løsning af kommunale opgaver og udvikling i landsbyerne. F. eks. når ansøgningen gælde en ny legeplads ved en skole. Formanden for distriktsudvalget, Helle Madsen (V), er enig i, at der er behov for en principdebat om hvad distriktsudvalget skal støtte, og den debat skal nok komme, lover hun. Samtidig minder hun om, at Haldbjerg-Vangen, hvor Hedegaard selv bor, fik tilskud til en legeplads på det foregående møde i distriktsudvalget. Hedegaard og Helle Madsen er to af ialt tre politisk udpegede medlemmer af distriktsudvalget. Den tredje politiker er Anders Broholm (V). De øvrige medlemmer er udpeget af beboerne i landdistrikterne med én fra stort set hver eneste landsby. Udvalget besluttede i øvrigt at give et tilskud på 15.000 kr. til anskaffelse af to stk. ”vippedyr” i Understed.