For meget sjusk med medicinen

Det lyder ærligt talt ikke videre betryggende, at Sundhedsstyrelsen er nået frem til, at det på flere plejehjem er svært at danne sig et overblik over, hvad patienten fejler - ganske enkelt fordi der ikke bliver ført ordentlige journaler, såkaldt sundhedsfaglig dokumentation, hvor personalet kan notere beboernes helbred. Det gør det vanskeligt for en vagtlæge at vurdere, om en beboer har sukkersyge eller en lungesygdom. Så faren for at få forkert medicin ligger lige for. Faktisk har hele 40 procent af landets plejehjem uorden i medicinen. Vidste man ikke bedre, skulle man tro, at der blev spekuleret i en befolkningsgruppe, som ikke har kræfter til at protestere. Tænk hvis 40 procent af landets praktiserende læger havde samme roderi i medicinen.