For meget tag-selv-bord

Jeg ser det bestemt ikke som nogen katastrofe, at amtet p.g.a. fejl i VVM-redegørelsen ikke kan vedtage hvilken linieføring, man ønsker for den tredje Limfjordsforbindelse.

Dermed bliver Egholms-linien nemlig ikke vedtaget, som man fra tilhængerne af de vestlige linieføringer har investeret så meget prestige i. Jeg tror tilmed, at arbejdet med at få staten til at lave den ekstra Limfjordsforbindelse er blevet lettere af, at vi ikke lokalt bliver bundet op på en meget dyr og meget miljøskadelig Egholms-linie, men at vi blot skal holde staten op på deres forpligtigelse til at sikre, at man kan komme nord og syd for Limfjorden. Jeg synes, at debatten om den tredje Limfjordsforbindelse alt for meget har været præget af en tag-selv-bords-tankegang, hvor vi som lokale politikere er blevet opfordret til at set helt bort fra de økonomiske omkostninger ved de forskellige linieføringer, og alene vælge udfra hvad man synes er det mest optimale. Det er den første beslutning, jeg som politiker har været med til at træffe, hvor jeg helt har skullet se bort fra økonomi. Når vi har skullet træffe afgørelse i forhold til hvor høj kvaliteten skal være i ældreplejen, børnehaverne eller folkeskolen har økonomien altid spillet en meget central rolle, bare ikke når vi diskuterer Motorveje og limfjordsforbindelser. Sådan er det naturligvis heller ikke i virkelighedens verden. Man kan ikke bare ønske fra øverste hylde. Folketinget tænker naturligvis også på hvad tingene koster og prioriterer ud fra det. Resultatet af farcen om den tredje Limfjordsforbindelse er med andre ord, at vi som region og Kommune må fastholde staten på, at de har ansvaret for at folk kan komme nord og syd for Limfjorden gennem Limfjordstunnellen. Det ansvar har både trafikministeren og øvrige centrale politikere i folketinget vedkendt sig, og nu handler det derfor om at presse dem til at udvide motorvejen nord og syd for Limfjorden fra to til tre spor hele vejen. Når denne tuning af tunnelen ikke længere er nok til at afvikle trafikken, skal staten presses til at lave en ny Limfjordsforbindelse. Her er mit bud at staten vil vælge at lave en ekstra paralleltunnel, da det både er den billigste og den mest nænsomme løsning over for miljøet. Dertil kommer at den også er bedst for Aalborg, da den løser problemer med at komme nord og syd for Limfjorden samtidigt med at den ikke ødelægger store naturværdier og mange af de rekreative værdier i Vestbyen.