Løgstør

For meget

FORBRUGER-TV:Jeg ser med stor interesse tv's forbrugervejledende udsendelser, men mener, at TV 1 (22.1.) gik langt over stregen, idet de i en udsendelse opfordrede forbrugerne til at "prutte" om prisen, når de gik på indkøb i detailforretningerne. Det er højst utilstedeligt! Såfremt køber ikke mener, at varens beskaffenhed harmonerer med prisen, så lad være med at "prutte", men lad i stedet varen ligge. Såfremt varen viser sig at være for dyr, finder butiksindehaveren nok ud af, at mængden af den pågældende vare ikke svinder og sænker sandsynligvis prisen, eventuelt under et udsalg. At "prutte" om prisen hører datiden til og er efter min mening uværdigt, og jeg håber ikke, at de handlende falder for en sådan kræmmermentalitet! N. J. Kruse Fjordgade 6, 9670 Løgstør kruse007@hotmail.com