For­nem pris til unge nord­jy­der

{ LAN­GE­SKOV: To unge nord­jy­der blev søn­dag hæd­ret for en for­nem sæ­son, da de blev kå­ret til årets spil­le­re i for­bin­del­se med U-spil­ler­nes Grand Prix-fi­na­ler i Lan­ge­skov på Fyn. Tri­ton-ta­len­tet Jan Ø. Jør­gen­sen, som for kort tid si­den også vandt se­nio­rer­nes GP-tur­ne­ring, fulg­te i går op med at vin­de U19-spil­ler­nes Grand Prix i her­re­sing­le, og helt for­tjent løb Jan Ø. Jør­gen­sen med tit­len som årets U19-spil­ler. I U13-ræk­ken gik hæ­der­en til Rik­ke Axel­sen fra Strand­by ved Fre­de­riks­havn. Til dag­lig spil­ler hun for Vend­sys­sel Bad­min­ton Klub i Hjør­ring, og ved GP-fi­na­len i Lan­ge­skov sik­re­de hun sig to sølv­me­dal­jer i sing­le og da­me­dou­ble samt bron­ze i mix­ed­dou­ble. I da­me­dou­ble spil­lede hun sam­men med klub­kam­me­ra­ten Trine Stoffersen. Nord­jysk bad­min­ton hav­de i det hele ta­get en for­ry­gen­de week­end på Fyn. Lær­ke Folsted fra Hjør­ring, som net­op har for­læn­get sin af­ta­le med li­ga­klub­ben Vend­sys­sel Eli­te Bad­min­ton, strøg helt til tops i mixeddoule i U17-ræk­ken sam­men med Mik­kel El­bjørn fra Kas­trup-Mag­le­by.OM