Hirtshals

For og imod fest i Elysium

HIRTSHALS:Der er blandt unge og voksne megen uenighed om Elysium, hvor der en gang om måneden er ungdomsfest. I Unge Øjne giver de unge klart udtryk for, at de er glade for stedet, og at de gerne så mere end een månedlig diskoteksaften, men at 7. klasserne ikke længere skal have adgang. Nogle voksne mener, at der er for lidt kontrol med om forbud mod alkohol og andre rusmidler overholdes, og andre voksne siger hertil, at det kan være svært at se, om en ung er påvirket ved ankomsten til en fest. Nogle voksne mener, at Elysium bør lukkes, mens andre mener stedet skal bevares.