For og imod

Det er et utåligt visuelt indgreb at pakke en bakke ind i hvid plastic. Det er rædselsfuldt og jeg græmmes. Henning Munk, nabo. Hestene og naturen var der først. Kan man ikke lægge skicenteret et andet sted. Randi Schneider, hesteejer på Købstrup. Kommunen har ved salget af grundene ved Båder Bæk handlet utilstedeligt og stridende mod almindelig hæderlighed. Henrik Pedersen, nabo. Ligegyldigt hvad man begynder på i Frederikshavn, så er der nogen, der er imod. Erik Gundestrup. Det kommer til at minde om et tivoli. Søren Pedersen, nabo. En fantastisk ide at få et skicenter derude. Mette Clausen. Hverken planlægningsmæssigt eller funktionelt er skibakken velplaceret i Frederikshavn Vest. Keld Høgh Thomsen, arkitekt. Hvis vi ikke griber de muligheder, der kommer til os, så vil ting hurtigt gå i stå. Brian Kjær, LO-formand. Vi skal vise udadtil, at vi vil noget i Frederikshavn. Karl Arne Jensen. Med baggrund i protesterne fra Båder Bæk, hvordan tør byrådet så lægge et nyt boligområde tættere ved skicenteret. Ole Skov. Jeg driver økologisk landbrug og ejer den ejendom, der ligger nærmest. Det er er et problem, for staldgødning lugter altså. N. O. Fredborg Nielsen, landmand. Jeg er betænkelig ved at gøre en vinteridræt til en sommeridræt. Lad dem have det, hvor det hører naturligt til. Jørgen Pape. Der er ikke noget af særlig botanisk eller zoologisk værdi i området. Carsten Pedersen, formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite. Det er sørgeligt, hvis 15-20 naboer kan standse udviklingen. Jens Hedegaard Kristensen (CD), formand for teknisk udvalg. Vi skal vise, vi tør satse. Chris Sørensen, formand for Venstres byrådsgruppe. Hvis centeret lukker klokken 22 bliver klokken vel 24, før vi har ro på terrassen. Pernille Tolstrup, nabo.