EMNER

For oliens skyld

Den danske medieverden, både presse, radio og tv, beskæftiger sig meget med begrebet Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben. Man påstår fra amerikansk side, at det var begrundelsen for krigen mod Irak. Men passer det? Havde der kun været rosiner i Iraks undergrund i stedet for olie, var omtalte krig sikkert ikke påbegyndt. Det er beskæmmende, at både irakere og amerikanske soldater må lade livet, efter at krigen er slut. Mon ikke mange irakiske militante grupper betragter amerikanerne som en besættelsesmagt, som vi gjorde mod tyskerne fra 1940 til 1945? Krigen blev vundet på godt fire uger. Det vil sikkert tage år at vinde freden. Børge Vestergaard Læsøgade 29, Aalborg