EMNER

For profittens skyld?

OMSORG:Jeg har med stor interesse læst de dybdegående artikler i NORDJYSKE om resultaterne af privatiseret omsorg, pleje og behandling. Det er ikke noget kønt billede, journalisterne Lars Teilmann og Caspar Birk giver af den måde, som Fonden Alternativet agerer på, men det er særdeles flot journalistarbejde. Det drejer sig, så vidt jeg har forstået, om opholdssteder for unge. Som Alternativet skriver på sin hjemmeside: "Vores vision er at yde nogle af landets mest vanskeligt stillede borgere et tilbud af høj kvalitet". Ifølge NORDJYSKE er der tale om en pengemaskine. Jeg har i mange år interesseret mig for døgninstitutionsområdet. I perioden 1988-2003 arbejdede jeg som forstander på Amtsspecialet for familier, der bestod af Clementshus og Toppen, to døgninstitutioner for familier. Allerede først i 80'erne var det daværende amt begyndt at overlade markedet for anbringelser til private. Formentlig var nedlæggelsen af egne institutioner begrundet i, at de private opholdssteder var billigere. Jeg undrede mig over, at amtets udgifter til anbringelser steg mere end budgetteret hvert eneste år, og sådan er det fortsat. Det er bestemt ikke blevet bedre efter kommunesammenlægningen og medfølgende nedlæggelse af amterne. Nu er det kommunerne selv, som med deres anstrengte økonomi, skal føre tilsyn med disse private opholdssteder. Mine negative forventninger er tilsyneladende blevet opfyldt til fulde. Kommunerne magter det ikke. Socialt arbejde i form af omsorg, pleje, behandling og undervisning må ikke overlades til markedskræfterne. Det må ikke være sådan, at det drejer sig mere om profit end omsorg for de borgere, som bliver overladt til opholdsstedernes behandling. Der er mange spørgsmål, som bør besvares i denne sag. NORDJYSKE har lavet et kæmpe stykke arbejde. Så er det op til myndighederne at komme helt til bunds i sagerne. Den undrende offentlighed står tilbage med to store spørgsmål: Hvad koster dette cirkus, og hvad får vi for vores skattepenge?