For rige til tilskud

?Vil avisen venligst svare på følgende spørgsmål: Kan et ældre ægtepar, der sidder i betalt villa, 2 biler, over 1 million i banken, har aktier, få varmehjælp? Det gælder et væddemål. !Personlige tillæg til dækning af varmeudgifter tildeles efter bindende regler. Der kan således ikke foretages en skønsmæssig vurdering, med mindre der er tale om pensionister, der modtog varmetillæg ved udgangen af 1987. Der er fastsat en egenbetaling på 3.500 kr. årligt. Op til maksimumgrænsen på 15.900 kr. årligt (efter fradrag af egenbetalingen) nedtrappes varmetillægget i 3 intervaller, således at pensionisten har en egeninteresse i at begrænse forbruget. Beregningsgrundlaget fastsættes på grundlag af et gennemsnit af de sidste 3 års dokumenterede udgifter til varme. Et fastsat varmetillæg udbetales indtil der sker væsentlige ændringer. Der sker ikke efterregulering, når der foreligger et endeligt varmeregnskab, med mindre varmeudgiften overstiger beregningsgrundlaget med mere end 10 pct. Varmetillægget udbetales sammen med pensionen. Varmetillægget størrelse afhænger af tillægsprocenten. For et ægtepar er tillægsprocenten 100, hvis den samlede indtægt ud over pensionen er under ca. 28.200 kr. Tillægsprocenten er 0, hvis den samlede indtægt ud over pensionen er over ca. 98.800 kr. Likvid formue indgår i vurderingen, så bankbogen vil udelukke et pensionistpar med de beskrevne forhold fra at få personlige tillæg. Formuens indflydelse på tillægsprocenten er forskellig fra kommune til kommune.