For ringe hjælp til unge alkoholikere

Det er farligt at være ung alkoholiker. For mange dør unge eller ender på hospital og forsorgshjem, fordi de ikke får nok hjælp, siger behandlere og personale

Operationer 1. september 2004 06:00

Socialt belastede unge alkoholikere havner for ofte tidligt i graven, i en hospitalsseng eller på et af landets forsorgshjem, fordi de ikke får tilstrækkelig hjælp, siger behandlere og repræsentanter for botilbud og væresteder. - Vi ser mennesker på 20-30 år, som er erfarne alkoholmisbrugere, og som for nogens vedkommende er startet med ikke bare at drikke, men er begyndt at blive afhængige allerede inden, de er 15 år gamle, siger lic. psych. Per Nielsen, der er afdelingsleder på døgninstitutionen Ringgården i Middelfart, der tilbyder behandling til alkoholikere. I de seneste år er den ambulante alkoholbehandling herhjemme blevet oprustet uden at det samme er sket inden for døgnbehandlingen. Og det går ud over de unge socialt belastede alkoholikere, som ikke magter en ambulant behandling og som er langt sværere at behandle end voksne alkoholikere, mener Per Nielsen. - Hvis man i de afgørende identitetsdannende år har beskæftiget sig mest med at blive beruset og fare rundt, og ikke rigtig har været med i skolen, og måske aldrig har haft et job, eller har mistet det, så er man ikke udstødt, man er faktisk aldrig kommet ind. De fleste kan heldigvis få glæde af ambulant behandling, men det kan de mennesker, der er umodne eller psykisk meget forpinte, ikke. De er godt og grundigt sat af i den udvikling, der har været inden for alkoholbehandlingen i Danmark, siger Per Nielsen. Han bakkes op af en række mennesker, der i deres professionelle arbejde jævnligt møder de unge socialt belastede alkoholikere helt ned i 20-års alderen. Hos Blå Kors, der også tager sig af en del af landets alkoholmisbrugere for amterne, siger generalsekretær Jens Erik Rasmussen: - De unge, som kommunerne anbringer på døgninstitutionerne, er allerede langt ude og er ikke egnede til ambulant behandling. Der mangler nogle gode kompetente døgntilbud til den gruppe. Hos Kirkens Korshær, der ikke tilbyder behandling, men derimod omsorg, lidt mad og et bad på deres varmestuer, kommer der jævnligt unge alkoholikere. - Vi ser en del unge alkoholikere, der har mishandlet sig selv i en sådan grad, at de er ude af kontakt med deres netværk. De har sjældent kontakt til familien, og nogle af dem er hjemløse, siger kampagneleder Torben Larsen. Mangel på tilbud Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Preben Brandt, mener også, at der mangler tilbud til gruppen af socialt belastede unge alkoholikere. - Der er gode tilbud til de ressourcestærke unge alkoholmisbrugere, men der mangler hjælp til de socialt belastede. Der er ingen tvivl om, at man kunne forhindre mange ulykker og sikre mange unge misbrugere et bedre liv, hvis man tog mere hånd om dem, siger Preben Brandt, der også leder "Projekt Udenfor", som hjælper hjemløse. Han er ikke tilhænger af institutioner og foreslår i stedet, at døgninstitutionerne rykker ud og hjælper de unge, hvor de er: - Vi bliver hele tiden bombarderet med, at vi skal løse problemerne ved at lave flere institutioner. Men jeg kunne forestille mig, at man kunne købe ydelser hos døgninstitutionerne, der ikke tog flere folk ind, men i stedet leverede ydelser ud af huset. Så kunne medarbejderne komme ud til de unge og hjælpe dem med mulighed for, at de unge kunne komme og bo på institutionen, når de havde brug for det. Hos Sundhedsstyrelsen siger specialkonsulent Kit Broholm, at der generelt er alt for få og kvalificerede behandlingstilbud til alkoholikere i Danmark: - Ambulant behandling er god for den brede gruppe af alkoholmisbrugere, der godt kan holde aftaler og møde op, men problemet er, at der også er en hel del socialt belastede alkoholmisbrugere, der har svært ved at strukturere deres hverdag, og som har bedre gavn af døgnbehandlingen. Den udgør en forsvindende lille del af den samlede alkoholbehandling, siger hun. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...