Retspleje

For sent at fortryde

Underskrift på slutseddel var bindende

LÆSØ:En handel er en handel, når underskriften er sat på slutsedlen. En grund på Tyvhulevej ved Østerby på Læsø skiftede for to år siden ejer ved en betinget handel. Siden fortrød sælger og henholdt sig til, at betingelserne for handlen ikke var opfyldt, og at den derfor måtte gå tilbage. Køberen, der er fra Middelfart, anlagde sag ved retten i Frederikshavn med krav om at overtage grunden, fordi hun betragtede handlen som endelig, og at sælgeren, der bor i Gistrup, derfor ikke kunne trække sig. Køberen fik medhold Retten i Frederikshavn gav køberen af grunden medhold. Det var nemlig udelukkende køberen, som havde stillet betingelser vedrørende handlen. Derfor kunne sælgeren ikke ensidigt hæve handelen, trods de uopfyldte betingelser. Grunden på Tyvhulevej måtte på købstidspunktet ikke bebygges. Men Læsø Kommune var i gang med at lave kommuneplantillæg og lokalplan, så grunden kunne bebygges med et fritidshus. I slutsedlen fik køber indføjet en passus om, at handlen var betinget af, at der blev mulighed for at bygge på grunden. På købstidspunktet så det ud til, at lokalplanen ville blive vedtaget inden 1. juni, der blev sat som overtageslesdato. Uventet gik Nordjyllands Amt imidlertid ind og gjorde indsigelse mod kommuneplantillægget. Derfor var der på det aftalte tidspunkt for overtagelsen stadig ikke tilladt at bygge på den. Alligevel deponerede køber købesummen. Hun var oplyste, at hun nu var ligeglad med den manglende tilladelse til at bygge. Få dage senere returnede ejendomshandleren imidlertid det stillede depositum med en kort besked fra sælger om, at betingelserne for handlen jo ikke var opfyldt og handlen dermed borfaldet. Fortrød salget Sælgeren oplyste i retten, at hun havde fortrudt salget. Hun afviste en oplysning om, at der var kommet en anden køber på banen end sagsøgeren og at den nye køber ville betale mere. Amtet har senere godkendt af kommuneplantillægget, så grundens retmæssige ejer i dag har mulighed for at bygge fritidshus på grunden.