Detailhandel

For sent at protestere

Erhvervsministeren vil have ændret lukkeloven, eller rettere sagt: Hun vil have den afskaffet. Selvfølgelig er der protester mod en sådan ændring. Det har der altid været, men til hvilken nytte?

Protesterne går blandt andet på, at det vil blive sværere at drive butikker i de små samfund. Argumentet er helt rigtigt, men den udvikling begyndte for mange år siden. For at drive en købmandsbutik med et rimeligt udkomme til indehaveren, skal der være et kundeunderlag. I takt med, at landsbyerne er affolket er dette kundeunderlag ikke mere til stede. Min oldefar kunne leve af en landhandel, hvor der kun var nogle få ejendomme, min bedstefar kunne ikke leve af den samme og fik sig en anden forretning. Min fars brødre havde købmandsbutik i hver deres landsby, deres forretninger ophørte med dem, og jeg forsøgte mig i Gudumholm i 1970’erne. Jeg valgte en anden vej, fordi den kommunale planlægning ændrede sig, og kundeunderlaget forsvandt. Hvis folk vil bevare deres lokale butik, skal de lægge en betydelig del af deres handel der. Så kan man håbe, at det er tilstrækkeligt til at indehaveren kan overleve. Omvendt skal købmanden tilpasse sig de lokale forhold. Derfor er det altid et problem ved generationsskifter. Vi ser masser af beviser på, at veldrevne butikker ikke kan sælges, og hvis det alligevel sker, går det tit ned ad bakke, fordi købmand og lokalbefolkning ikke ”kender” hinanden. Jeg har mere sympati for de protester, som HK gør mod de helt frie åbningstider. Om det så er af samme årsag, tror jeg desværre ikke. Jeg kan ikke forstå, hvorfor butikker absolut skal have åbent om søndagen og på helligdage. Vor kristne danske kultur siger jo, at man skal holde en ugentlig fridag, men med helt frie åbningstider kommer alle dage til at ligne hinanden. For min skyld må butikkerne gerne holde åbent døgnet rundt, blot ikke på ”fridagen”. Og for resten: ”Den lille købmand” er altså død for længe siden.

Forsiden