Hillerslev

For sidste gang: Hvor er pengene?

KIRKEGÅRDSFORENING:Da der ikke kommer noget svar fra Hillerslev Kirkegårdsforening, bliver forsøget på at finde et svar på spørgsmålet noget sammenstykket fra flere forskellige forklaringer. Pengene har tilsyneladende aldrig været der, da indbetalingerne i firserne og en del af halvfemserne ikke stod mål med omkostningerne: Men hvorfor er det først gået op for bestyrelsen nu? Man burde allerede dengang have opkrævet flere penge for de aftaler, der var tabsgivende, men det undlod man. Manglen på penge er så fortsat til nu, hvor bestyrelsen smider tøjlerne uden at ville give en tilfredsstillende forklaring på: hvorfor man har ventet til nu. når man burde have opgivet for flere år siden? Da foreningen tilsyneladende har manglet penge gennem flere år, kan man med rette spørge: Hvorfor vedbliver man så med at indgå aftaler med en varighed af 30 år, når man ifølge foreningens advokat ville løbe tør for penge indenfor de næste 10 år? Har man trods bedre vidende indgået aftaler, man vidste ikke kunne overholdes, blot for at ¿holde skruen i vandet¿? Hvis dette er tilfældet, står bestyrelsen med et meget alvorligt problem. Vi kommer sammenlagt til at betale kr. 40.000 for pasningen af gravstedet i Hillerslev, hvoraf de kr. 14.000 skyldes bestyrelsens manglende handlekraft, penge, som en kommende vurdering hos en advokat skal forsøge at tilvejebringe i form af et krav mod bestyrelsen. Selv om man har valgt at lukke foreningen til nytår, er bestyrelsen stadig ansvarlig for de handlinger, den har foretaget.