For stor risiko for fødende

Kære Jordemoder Jytte Pihl og Planlægningschef Leif Serup: Jeg synes, det er tiltrængt, vi får en åben og ærlig debat, og hilser jeres udtalelser velkommen, selvom jeg ikke er enig.

Som det desværre ikke fremgik af udsendelsen i TV 2 Nord 20.4., så har jeg stor faglig respekt for jordemødre og jeres arbejde før, under og efter fødsler. Denne sag er ikke et angreb på jordemødre som faggruppe. Vores forbehold for fødeklinikken i Frederikshavn er de samme som netop er baggrunden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger: En lille andel af tilsyneladende helt normale fødsler vil udvikle sig katastrofalt på en sådan måde, at der er brug for speciallægehjælp for om muligt at redde livet for mor og/eller barn, eller undgå unødvendige senfølger som f.eks. hjerneskade p.g.a. mangel på ilt. Jeg synes, det er flotte tanker, når planlægningschef Leif Serup i Nordjyske 22.4. siger, at "de yngre læger skal slet ikke tænkes ind i fødeafdelingens daglige arbejde, hverken planlagt eller akut" (Jeg må her lige korrigere: Det er ikke fødeafdeling, men en fødeklinik! - Fødeafdelinger har læger). Der er langt fra tanker til realiteter! Jeg vil bare lige minde Leif Serup om, at det allerede er sket. En ung nyuddannet læge har allerede været kaldt akut til Fødeklinikken, hvor der desperat var brug for lægehjælp. Skulle han blot være blevet væk? Hvis der først er ringet efter en læge i en nødsituation, så skal vi faktisk give møde og hjælpe efter vores bedste kundskaber iflg lægeloven. Læger har skærpet hjælpepligt og kan straffes med op til to års fængsel, hvis vi ikke hjælper. Vil Leif Serup sætte lægeloven og straffeloven ud af kraft i Nordjylland? Der skal ikke være tvivl om, at vi som læger altid vil hjælpe efter vores bedste evne, når der er behov, og vi vil selvfølgelig altid møde til en nødsituation, når der er behov overalt på sygehuset! Kernen i problemet i med fødeklinikken er, at vi ikke har erfaring eller rutine i at hjælpe ved en kritisk fødsel eller et dårligt barn. Det har de på fødeafdelingerne i Hjørring og Aalborg! Jeg vil fastholde vores kritik af Fødeklinikken i Frederikshavn. Vi synes, at fødende kvinder i Frederikshavn skal informeres om, at Sundhedsstyrelsen mener risikoen ved at føde på fødeklinikker er så stor, at man siden 1998 ikke anbefaler fødsler, hvor der ikke er speciallæger i nærheden! Sandsynligheden for, at det sker for den enkelte kvinder er ikke stor, men hvor er det da forfærdeligt. når det sker, og der så er 34 km ad landevej til nærmeste kvalificerede hjælp? Der foregik 106 fødsler i på fødeklinikken i perioden marts 2004-marts 2005. 25 kvinder blev under fødslen flyttet til Hjørring/Aalborg. Fødslen er en af de største risici, et barn udsættes for. Er det så ikke rimeligt at give barnet den bedst mulige chance for en god start på livet, med den teknologi vi har til rådighed i 2005? Jordemoder Jytte Pihl spørger, om jeg også mener hjemmefødsler skal stoppes? Nej, kvinder skal selvfølgelig bevare deres ret til selv at bestemme, hvor de vil føde. Kvinder, der vælger at føde hjemme, har truffet et bevidst valg om graden af hjælp de ønsker og den risiko, de tager, da det er helt tydeliggjort af beliggenheden væk fra et sygehus. Men, hvis Leif Serup virkelig mener, at amtet kan informere kvinder, så de ikke er i tvivl om, at det at føde i Frederikshavn er at sidestille med en hjemmefødsel, har han vist ikke fulgt debatten. I december 2004, da amtet laver en hvervekampagne for at få flere til at føde i Frederikshavn, udtaler en kvinde der har født på fødeklinikken i 24 NORDJYSKE: "Det er jo på et sygehus. Der er jo en læge indenfor en rimelig radius man kan få fat i hvis det går fuldstændigt galt"... Dette illustrerer tydeligt vores pointe: At placere en fødeklinik på et sygehus, hvor der ikke er lægelig backup, er efter vores mening signalforvirring og falsk varebetegnelse. Sygehuse er synonyme med læger og specialkunnen. Mon 106 kvinder ville vælge at føde på en fødeklinik placeret på en landejendom 5 km nord for Frederikshavn uden læger tilknyttet?