For store klasser ved skolestart

Thy-Mors HF & VUC har for store hf-klasser - men kun ved skoleårets start.

Ved skoleårets start havde Thy-Mors HF & VUC hf-klasser på 30 og derover. Men nu overholder skolen det kommende krav til klassestørrelser.Arkivfoto

Ved skoleårets start havde Thy-Mors HF & VUC hf-klasser på 30 og derover. Men nu overholder skolen det kommende krav til klassestørrelser.Arkivfoto

Med de nuværende klassestørrelser vil Thy-Mors HF & VUC overholde de nye krav om i gennemsnit højst 28 i hver klasse. Men hvis reglerne havde været i kraft ved dette skoleårs begyndelse, så havde klasserne været for store. På begge skolens afdelinger i Thisted og Nykøbing blev der indskrevet 30 elever eller derover i alle tre 1. hf-klasser. Nogle mødte dog aldrig op, og siden er flere faldet fra eller har forladt den to-årige hf til fordel for enkeltfagskurser. I hf-klassen i Nykøbing er der nu 30 elever, mens de to klasser i Thisted har 28 og 25 elever. Dermed er det gennemsnitlige elevtal lige akkurat under de 28, som fra næste skoleår bliver det højst tilladte, oplyser hf-chef Erik Dose Hvid. Men det er ikke godt nok fra næste skoleår, hvor det er elevtallet ved skoleårets start, som tæller - uanset at erfaringen siger, at der vil være et vist frafald i løbet af de første måneder: - Det får den konsekvens, at vi må oprette en klasse mere, hvis vi igen næste år står med 60 nye hf-elever. Så vi er nødt til at være mere skarpe i studievejledningen. Vi har i forvejen samtaler med alle nye elever, men vi skal have endnu mere fokus på, om en to-årig hf virkelig er det rigtige, siger Erik Dose Hvid. Frafaldet er dog ikke alarmerende sammenlignet med andre hf-kurser, og nogle af eleverne fortsætter i enkeltfagssystemet - som i øvrigt ikke er omfattet af de nye regler om maksimal klassestørrelse, påpeger hf-chefen. På 2. hf har Thy-Mors HF & VUC valgt at slå to klasser sammen til én, der har netop 28 elever. Et uafklaret spørgsmål er, om kravet om højst 28 elever i gennemsnit gælder for en hel undervisningsinstitution eller for hver af dens afdelinger. Det kan få betydning for Thy-Mors HF & VUC med to-årig hf i både Thisted og Nykøbing.