Lokalpolitik

For store ord for vendelboer

Socialdemokrater protesterede mod ordene "optimal størrelse"

BRØNDERSLEV:- Det er nok for store ord at tage i pennen. Det mener gruppeformand Arne M. Jensen (S) om det svar til Indenrigs- og Sundshedsministeren omkring kommunesammenlægningen. Byrådet skulle onsdag aften godkende en svarskrivelse fra Brønderslev og Dronninglund kommuner. Dronninglund Byråd godkendte sit svar tirsdag aften. Arne M. Jensen mener, at citatet "Byrådet finder størrelsen af den nye kommune optimal i forhold til den bæredygtighed, der forventes nødvendig for at løfte de nuværende kommunale opgaver, samt de opgaver, der overflyttes til kommunalt regi, som følge af strukturreformen". - Det er spørgsmålet om optimal størrelse, vi ikke er helt enige i, sagde Arne M. Jensen. - Vi vendelboer plejer ellers ikke at tage så store ord i brug. Niels-Erik Østergaard (S) supplerede med, at han mener, at kommunen burde være større. Det protesterede Henning Jørgensen (SF) imod. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V): Du ønsker måske den anden retning. Henning Jørgensen: - Ja, jeg kunne godt tænke mig mindre kommuner. Jens Arne Hedegaard mener ikke, at ministeren forstår, hvis der står "Intj så ringe". Men resultatet blev, at Socialdemokraterne får eet følgebrev med, hvoraf fremgår, at en del af byrådet i Brønderslev finder størrelsen af den nye kommune optimal. Da byrådet i Dronninglund har godkendt det fælles brev, kan der ikke foretages de store justeringer. Jens Arne Hedegaard mener, at den ny kommune har en optimal størrelse. De to byråd gør dog indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) opmærksom på, at forudsætningen for den fremtidige bæredygtighed for kommunen er, at der sker ændringer i den nuværende tilskuds- og udligningsordning, så der bliver lige muligheder for alle kommuner for at løse de pålagte opgaver. "Der tænkes her specielt på det sociale, hvor udgifterne - inklusive konjunkturafhængige udgifter - i vores del af landet, som følge af manglende kompensation.