For stram miljøkurs

Mariagerfjord overregulerer fjordlandmænd, mener Miljøstyrelsen

Borgmester H.C. Maarup (S), Mariagerfjord Kommune: - Vi gider ikke fremstå i et uforståeligt lys over for vore egne borgere. Arkivfoto: Grete Dahl

Borgmester H.C. Maarup (S), Mariagerfjord Kommune: - Vi gider ikke fremstå i et uforståeligt lys over for vore egne borgere. Arkivfoto: Grete Dahl

Mariagerfjord Kommune administrerer strammere og mere restriktivt, end nødvendigt, når den behandler og i nogle tilfælde giver afslag på landmænds ansøgninger om at måtte udvide deres husdyrbrug nær Mariager Fjord. - Hvis kommunen alene forsøger at opfylde målsætningen for belastning af fjorden med kvælstof gennem brug af husdyrgodkendelsesloven, så overregulerer man de husdyrbrug, der søger om udvidelse. Så går kommunen for vidt i forhold til de beskyttelsesniveauer, der sættes i loven. - At opfylde den fulde målsætning alene med brug af husdyrgodkendelselsloven har aldrig været hensigten. Effekten skal nåes i sammenhæng med de Vand & Natura 2000-planer, som fremlægges på torsdag, siger kontorchef Sune I. Schou, Miljøstyrelsen, til NORDJYSKE. Bl.a. skal regeringens Grøn Vækst plan fra 2009 med krav om at udvide dyrkningsfrie bræmmer omkring søer og vandløb fra to til 10 meter med i beregningen. Grøn Vækst indgår i Vand & Natura 2000's palet af virkemidler med blandt andet ekstra efterafgrøder, ådalsprojekter og randzoner omkring søer og bidrager væsentligt til at nå de målsætninger, Danmark internationalt har forpligtet sig til. Sune I. Schou pointerer, at netop regulering i husdyrbrugenes udledning af nitrat (kvælstof) i fjorden faktisk spiller en mindre rolle i forhold til summen af de andre strenge, man får at spille på i brugen af de Natur- og Vandplanerne. - Den store kvælstofudledning sker ikke ved, at man bruger husdyrgødning frem for kunstgødning - men ved, at man overhovedet dyrker jorden til planteavl eller til brug for husdyr. Her giver randzoner med krav om, at der hverken må dyrkes, sprøjtes eller gødskes tættere end 10 meter på vandløb og søer en relativt større effekt end ved at regulere i husdyrgødning, forklarer Sune I. Schou. - At man fra Mariagerfjord Kommunes side er opmærksom på, at fjorden har et særligt beskyttelsesbehov, bifalder vi. Vi er også enige med kommunen om målet. Men i selve målopfyldelsen fokuserer man for snævert på brug af husdyrgodkendelsesloven, konkluderer han. Kritikken indgår også i referatet fra et møde i november, som Miljøstyrelsen og Miljøcenter Århus holdt med topembedsmænd fra Mariagerfjords miljøforvaltning. Et møde, som Mariagerfjords borgmester H.C. Maarups (S) deltog i, og som efter hans opfattelse efterlod flere spørgsmål end svar. - Vi vil så inderligt gerne bede om konkrete anvisninger og ikke kun overordnet snak styret af holdninger, - Det politiske flertal i Mariagerfjord Byråd bag de mange afslag til landmænd føler sig belastet af den faktuelle viden, vi har fra Danmarks Miljøundersøgelser, som også hører under Miljøministeriet, og som netop anbefaler en lav tålegrænse i forhold til udledning af kvælstof fra landbruget. - Nu får vi at vide, at vi skal lukke øjnene for faktuel viden og i stedet forvente en langtidseffekt af planer, vi endnu ikke har set, siger H.C. Maarup, der nu kræver direkte svar fra miljøminister Troels Lund Poulsen (V). - Vi skal gerne rette ind, hvis vi får nogle klare svar, for vi gider ikke fremstå i et uforståeligt lys over for vore egne borgere, tilføjer borgmesteren.