For tidligt at dømme reform

NORDJYLLAND:Lukning af arrester betyder, at politiet i perioder bruger meget tid på at transportere fanger til retten. Og lige nu mangler Nordjyllands Politi cirka 20 mand, hvilket også påvirker bemandingen på lokalstationer. Men de to forhold har ikke noget med politireformen, siger chefpolitiinspektør Jørn Aabye, Nordjyllands Politi. Vores nye struktur har kun kørt siden 3. december. Derfor er det alt for tidligt at konkludere på mange ting. Vi er midt i en evaluering, hvor alle medarbejdere kan komme med kommentarer. Derfor forstår jeg ikke, at Aage Pedersen i Hobro går ud med kritik nu. Jeg forstår slet ikke hans ærinde, siger Jørn Aabye. Han erkender, at det nordjyske politi bruges flere timer på fangetransporter. Men det er jo en anden diskussion, for det har noget at gøre med, at Kriminalforsorgen har lukket arresthuse forskellige steder. Flere fanger anbringes i Hobro, og det er politiet i Hobros opgave at transportere dem, siger chefpolitiinspektøren. Han påpeger, at Nordjyllands Politi generelt er bemandet dårligere, end hvad der var lagt op til, da den nye struktur blev lagt fast for knap et år siden. Den situation er landsdækkende og hænger sammen med politistyrkens alderssammensætning. Mange ældre går på pension, og det er ikke muligt at følge med i den anden ende med uddannelse af nye, unge betjente. Større tyngde Om kritikken af, at der er blevet færre kriminalfolk i den sydlige del af regionen til at efterforske forbrydelser, siger Jørn Aabye:. En del af reformen er, at vi nu kan styrke efterforskning af den mere komplicerede kriminalitet, blandt andet den organiserede kriminalitet. Det betyder, at der er flyttet ressourcer, hvilket er et udtryk for en prioritering af indsatsen, siger Jørn Aabye. Hvilke fordele har politireformen givet? Først og fremmest er vi nu i stand til at styre, hvordan vi anvender politiressourcerne i hele Nordjylland. Dermed har vi mulighed for at danne tyngde, når det er nødvendigt, enten vi taler om større ordenspolitiopgaver eller efterforskningsopgaver. Vi er mere kraftfulde og har et ledelsessystem, der hurtigt kan træffe beslutninger. Det afspejler sig også i, at der kun er én vagtcentral i Nordjylland, der styrer hele beredskabet. Tilpasninger Jørn Aabye siger, at den igangværende evaluering kan føre til, at der inden sommerferien sker tilpasninger i den måde, politiet organiserer sig på i Nordjylland. Hvad der er i spil, kan han dog ikke udtale sig om endnu. Vi skal først lytte til medarbejderne, siger Aabye.

Forsiden