Epilepsi

For tidligt at glæde sig

EPILEPSIHOSPITAL:Kære sundhedsminister Astrid Krag (SF). Det er desværre for tidligt at glæde sig. Der er endnu ikke skabt tryghed for patienter med epilepsi og deres pårørende. Epilepsihospitalet er ikke reddet! Den nye driftsoverenskomst mellem Epilepsihospitalet Filadelfia og Region Sjælland sikrer ikke det specialiserede behandlingstilbud for de danske epilepsipatienter. Danmark er et lille land med 5 mio., indbyggere, hvoraf ca. 50.000 har epilepsi. Heraf har ca. 5000 svær epilepsi og skal tilbydes højt specialiseret hjælp. ILAE (International League Against Epilepsy) udtaler i et brev (9.10.) stilet til dig, at forudsætningen for at kunne etablere, drive og sikre bare ét specialiseret behandlingstilbud, er et befolkningsunderlag på netop fire-fem mio. indbyggere. Selv med de allerede gennemførte besparelser med lukning af to afdelinger, mangler der fortsat finansiering af mindst 35 mio. kr. fra anden side end regionerne. Uden denne restfinansiering, som var stillet i udsigt i den forrige regerings 2020-plan, kan Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund ikke fortsætte. Overlæge Vaiva Petrenaite, Glostrup Hospitals Epilepsiklinik, udtaler (12.10.): "Får truslen om lukning [af Epilepsihospitalet] lov til at materialisere sig, vil disse patienter [svært udviklingshæmmede og udadreagerende epilepsipatienter] derfor stå tilbage uden indlæggelsesmuligheder i Danmark!" Et andet element, som ligger ledergruppen på Filadelfia stærkt på sinde i denne svære situation, er selvfølgelig hensynet til Filadelfia som arbejdsplads og den ekspertise, der er i fare for at blive spredt og forsvinde. Det er utopi at tro, at den specialiserede epilepsibehandling kan fastholdes uden Folketingets medvirken til restfinansieringen. Vi håber på din fortsatte velvilje.