Børnepasning

For tidligt for børn at begynde i børnehave

DEBAT

Hvad er meningen med at lade børn i Hjørring Kommune begynde to måneder før i børnehave? Det er indlysende, at små børn har brug for ekstra omsorg. Når de kommer i børnehave to måneder før, kan kommunen fyre 12 dagplejere. Der er ikke planer om at ansætte mere personale i børnehaverne. Det virker absurd, at man undersøger konsekvenserne af det faldende børnetal og derefter forringer vilkårene for de små.