Frederikshavn

For­tjent FfI-sejr

@Resul.l:FFi-vI­BORG sDR.2-1 (0-0) @Resul.ll:fOD­BOLD, DAN­MARKS­SE­RI­EN FRE­DE­RIKS­HAVN: Selv om Fre­de­riks­havn Sta­di­on som sæd­van­ligt var både lang­hå­ret, ujævn og langt fra præ­sen­ta­bel, så lyk­ke­des det søn­dag FfI at hen­te alle tre point i hjem­me­kam­pen mod Vi­borg Søn­der­mar­ken. Trods mas­ser af gode til­bud i de før­ste 45 mi­nut­ter til hjem­me­hol­det, så kom der først gang i sco­rin­ger­ne i de sid­ste 45 mi­nut­ter. Gæs­ter­nes top­sco­rer, Jack Niel­sen, brænd­te i det 56. mi­nut en stor mu­lig­hed, men se­kun­der se­ne­re lå bol­den for fød­der­ne af FfI’s Tho­mas Pe­ter­sen, som fra 35 me­ters af­stand ham­re­de bol­den i kas­sen via un­der­si­den af over­lig­ge­ren. Må­let til 2-0 fem mi­nut­ter se­ne­re faldt li­ge­le­des ef­ter en gi­gan­tisk mu­lig­hed til gæs­ter­nes top­sco­rer. En hur­tig FfI-kon­tra hav­ne­de hos Kim Jen­sen på kan­ten, som med et hårdt ind­læg fandt Lars Niel­sen, som i fly­ven­de stil hea­de­de bol­den i net­tet. Vi­borg fik re­du­ce­ret mod slut­nin­gen af kam­pen, da René Kjærs­gaard ud­nyt­te­de et straf­fe­spark dømt mod FfI’s Mads Sø­ren­sen.OM [ Kamp­fak­ta: Mål: 1-0 Tho­mas Pe­ter­sen (56.), 2-0 Lars Niel­sen (62.), 2-1 René Kjærs­gaard (81.)