EMNER

For uambitiøst

EU-HANDLINGSPLAN:Så er årets første samling af Europa-Parlamentet i Strasbourg ovre. Samlingen bød på flere interessante emner. Tjekkerne, som har overtaget formandskabet i EU fra nytår, kom for at præsentere deres arbejdsprogram for det næste halve år. Vi stemte om en rapport, hvor jeg har været ordfører for den socialdemokratiske gruppe. Rapporten skal sikre bedre forhold for fiskere i hele Europa. Og vi fejrede 10 års jubilæet for ØMU'en. BULGARIEN er afbilledet som et tyrkisk lokum. Storbritannien er ikke taget med, og Danmark er skabt af legoklodser og ligner Muhammed-karikaturen med bomben i turbanen. Det er blot nogle af de fornærmende brikker i et EU-puslespil, som en tjekkisk kunstner har skabt på bestilling af det tjekkiske formandskab. Tjekkiet, der fra nytår overtog formandskabet i EU efter Frankrig, har allerede få dage inde i den nye formandsperiode formået at fornærme flere af EU’s medlemslande. Onsdag middag ved samlingen i Strasbourg var tjekkerne på besøg i Europa-Parlamentet. Det var det første officielle møde mellem os parlamentarikere og EU’s formandskab. Tjekkerne præsenterede deres arbejdsprogram for det næste halve år, og jeg er ikke imponeret. Det er simpelthen alt for uambitiøst. Tjekkerne tror hverken på de globale klimaproblemer eller på en regulering af finansmarkederne. I mine øjne er det to af de største udfordringer vi pt. står over for i EU, men altså ikke noget, tjekkerne har lyst til at beskæftige sig med. Godt Sverige overtager formandskabet om et halvt år. ANSATTE i fiskerisektoren skal sikres anstændige arbejdsvilkår i hele Europa. Det vedtog Europa-Parlamentet i onsdags med overvældende flertal. Jeg har været ordfører og har forhandlet på vegne af den socialdemokratiske gruppe. Fiskerisektoren fremhæves af FN's Internationale Arbejdsorganisation (ILO) som et af de farligste arbejdsområder. De ansatte udsættes i stort omfang for grov udnyttelse og manglende beskyttelse, hvilket afspejler sig direkte i antallet af arbejdsulykker Mange steder i Europa er branchen helt i bund, når det kommer til beskyttelse mod alt fra udnyttelse til arbejdsulykker. Men nu lysner horisonten betydeligt for fiskerne. ILO-forhandlinger på europæisk niveau mellem arbejdsgivere, arbejdstagere og regeringsrepræsentanter mundede i 2007 ud i en konvention, der etablerede en række internationale minimumsstandarder omkring arbejdsmiljø, krav til fartøjer, bemanding og hviletider, besætningslister, hjemrejse og social sikring. Det, Europa-Parlamentet har vedtaget, er, at de enkelte EU-medlemslande hurtigst muligt bør gøre ILO’s konvention til gældende lovgivning på området. FOR TI år siden blev ØMU'en indført i de af EU’s medlemsstater, der havde valgt at være med, og som levede op til de kravene. De første tre år eksisterede ØMU'en ikke som mønter og sedler, men udelukkende elektronisk. Efter tre år så mønterne og sedlerne så dagens lys i 2002. Mange har på det seneste brugt finanskrisen som argument for, at vi i Danmark skal tiltræde den sidste fase i ØMU-samarbejdet. Det er jeg enig i, men argumentet skal ikke være finanskrisen. Argumentet er, at euroen har vist sig at være en stærk og konkurrencedygtig valuta de sidste 10 år. Vi er allerede bundet via vores fastkurspolitik, så det er på tide, vi kommer helt med, og dermed også kan sidde med ved forhandlingsbordet, når ØMU spørgsmål er på dagsordenen. OLE CHRISTENSEN (f. 1955) er medlem (S) af Europa-Parlamentet. Med i beskæftigelsesudvalget. Borgmester i Brovst Kommune i 1998-2002. Bor på Ole Langes Vej 34 i Brovst.