For unuanceret debat

FØRTIDSPENSION:Tidligere var devisen: Én gang skizofren altid skizofren. Sådan er det lykkeligvis ikke længere. Vi ved nu, at en del, som får skizofreni kan helbredes og at en endnu større del kan lære at leve et rimeligt liv med sygdommen. Der er langt større fokus på rehabilitering/recovery - og heldigvis for det. Der er ingen grund til at tage håbet fra nogen, og viden om, at helbredelse er en mulighed, kan måske ligefrem give overskud til at kæmpe for en bedre fremtid. Men vi ved også, at størstedelen af de som får skizofreni, resten af livet vil have svære psykiske problemer, som gør tilværelsen endog meget besværlig. For andre psykiske lidelser, som angst og depression er prognosen bedre og en langt større procentdel af mennesker, som får en af disse lidelser, kan blive raske. Vi skal skelne mellem psykotiske og ikke-psykotiske lidelser. Helbredelsesmulighederne er nu engang ikke lige gode for alle. For hele området gælder det, at tidlig indgriben og behandling øger helbredelsesmuligheden. Undgåelse af stress samt fred og ro til at modtage behandling øger muligheden for et godt resultat af både den medicinske og den kognitive indsats. Debatten om mennesker med psykiske lidelser kører på fuldt tryk. Førtidspensionering eller ej. Under 40 eller over 40. Kan de helbredes eller ikke? Debatten er så unuanceret, at man græmmes. Ikke to forløb er ens. Hvor kommer de 40 år fra og hvorfor tales der som om, diagnosen er "psykisk sygdom"? Psykiske lidelser er vidt forskellige, og det er helbredelsesmulighederne også. Man kan ikke bare lade fem og syv være lige og påstå, at flere end 50 pct. af de, som har en psykisk sygdom, kan helbredes og komme ud på arbejdsmarkedet. Vi skal se på den enkelte og dennes mulighed for (igen) at få en rimelig tilværelse - både privat og ift. arbejdsmarkedet. Selvfølgelig skal vi tale om, at den voldsomme stigning i antallet af førtidspensioneringer er et problem og hvad vi kan gøre bedre. Vi kan også tale om, at ingen skal "parkeres" på varig hjælp. Men vi skal gøre det på en ordentlig måde. Langt de fleste ønsker sig en uddannelse og et arbejde. Og langt de fleste vil arbejde, hvis de er raske nok til det, og der ellers er arbejde at få. Men nogle med en psykisk sygdom har brug for varig hjælp og de skal ikke gøres til syndebukke pga. samfundets økonomiske problemer. De skal have den hjælp, som de har brug for og krav på. Godt nok står der i loven om Førtidspension, at man skal have varigt nedsat arbejdsevne for at få tilkendt førtidspension, men der er mulighed for at tilkende en tidsbegrænset pension. I vejledningen til loven står der desuden, at de tidsbegrænsede førtidspensioner primært skal gives til unge. Kommunerne burde i langt højere grad benytte sig af denne mulighed. Når et ungt menneske debuterer med en psykisk sygdom, er der logik i at frede ham eller hende i en periode. En periode kan være måneder, men også være år - og ofte mange år. Der skal sættes ind med den rette behandling og den efterfølgende sociale indsats skal planlægges og tilpasses det enkelte menneske. Og den rette indsats er ikke, at det unge menneske henvises til at klare sig selv efter endt behandling i sygehusregi. Der skal følges op på behandlingen og der skal sideløbende og efterfølgende tilbydes social støtte. Den rette indsats er heller ikke, at jagte den unge og presse vedkommende ud i en eller anden perspektivløs aktivering. Når et menneske med en psykisk sygdom presses ud i noget, som er helt uoverskueligt, er det ikke til gavn for nogen. Den stress som presset medfører, kan både forlænge og forværre sygdomsforløbet. Begge dele sker - desværre alt for ofte. Et menneske, som bliver ramt af psykisk sygdom, bør tilkendes en midlertidig pension. En pension , om det er muligt at leve af. Pensionen kan give den ro og tryghed som også er afgørende for et godt behandlingsresultat. Lad så tiden vise om vedkommende, efter endt behandling og social opfølgning, bliver i stand til at klare sig på arbejdsmarkedet eller om der efterfølgende skal tilkendes en varig pension.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.