EMNER

For unuanceret

LANDBRUG/NATUR:I sidste uge blev de planlagte reduceringer af kvælstofudledninger mod 2015, under stor kritik, delvist udskudt af miljøminister Karen Ellemann (V). Naturfredningsforeningen har sendt en klage til EU, oppositionen er rasende og pressen mener, at regeringen er i lommen hos dansk landbrug. I min optik er kvælstofdebatten desværre endnu et eksempel på, hvor unuanceret den politiske debat og pressens behandling af danske landbrug egentlig er. Enten er man pro-landbrug eller pro-natur. Som politikere er det vores fornemste opgave ikke at se sort-hvidt på tingene, men forholde os til virkeligheden og konsekvenserne af vores beslutninger. Derfor vil jeg gerne tage dansk landbrug i forsvar overfor sidste uges kritik. Dansk landbrug skal selvfølgelig konkurrere på lige fod med dets konkurrenter i EU. Havde vi ikke udskudt nogle af kvælstofreduceringerne, så var dansk landbrug blevet konkurrencesvækket, hvilket ville gå udover den danske eksport, arbejdsplader og danske samfundsøkonomi. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at dansk landbrug skal stå over den danske natur, hvilket jeg heller ikke synes er tilfældet. Landbruget er allerede sat under en stram lovgivning, og gør samtidigt selv en enorm stor indsats for at formindske sin miljøbelastning, hvilket tallene tydeligt viser. Miljøbelastningen er således faldet de sidste 15 år, selvom produktionen over samme tid er steget 25 pct. Eksempelvis er miljøbelastningen for kvælstof og fosfor faldet hhv. 56 pct. og 98 pct. siden 1985. Dansk landbrug er altså ikke er erhverv uden samvittighed og økonomiske kvaler. Et forhold der mangler at blive nævnt og behandlet i forhold til de verserende debatter om landbrugets rolle i det danske samfund.

Forsiden