Forår for byggebranchen

EUC Nord har fået væsentligt flere praktikpladsaftaler i hus end på samme tidspunkt sidste år

VENDSYSSEL:Der er kommet gang i afsætningen af praktikpladser for tømrer- og ellærlinge til byggebranchen i Vendsyssel. Nye tal fra EUC Nord taler deres tydelige sprog om forårsgrøde i de dele af branchen, hvor der på nuværende tidspunkt er tegnet mere end dobbelt så mange uddannelsesaftaler end i tilsvarende periode i 2009. Fra 1. januar og indtil få dage før påske har EUC Nord indgået 45 uddannelsesaftaler for tømrer-praktikpladser mod 16 for et år siden. Og antallet af aftaler for ellærlinge er steget fra 15 til over 30. Den samme stigningstakt gør sig ikke gældende for praktikpladser til murerlærlinge, men frygten for at skolen ville få et stort antal i skolepraktik har vist sig at være ubegrundet. Der er tegnet fem flere aftaler. - Det begynder at se lidt lysere ud i byggebranchen, mens de andre brancher halter noget efter. Man kan håbe der begynder at følge efter, siger udviklingschef Søren V. Nielsen, EUC Nord. I alt har EUC Nord i år indtil nu fået 124 uddannelsesaftaler i hus, mens der sidste år indtil 1. april 2009 var lavet 86 aftaler med arbejdsgivere. - Der er tale om en stigning på ca. 50 procent, men vi har også 22 medarbejdere i EUC Nord, som virkelig har arbejdet for at få lavet de nye aftaler. Nogle virksomheder har de besøgt en adskillige gange for at forklare tingene og sætte dem ind i reglerne, fortæller Søren V. Nielsen. Den nye ordning med at praktikstedet får 50.000 kr. i ekstra tilskud fra staten har hjulpet på vej, men ikke været et afgørende element. - Hvis der ikke er noget at lave, så tager virksomheder heller ikke lærlinge ikke ind. Det er alfa og omega. Det er heller ikke så noget værd for en lærling at komme ud et sted, hvor man ikke lærer noget, tilføjer udviklingschefen. Fremgangen i antallet af uddannelsesaftaler i første kvartal af 2010 kommer efter et helt år, med tilbagegang. I hele 2009 blev der indgået 32 procent færre praktikpladser i EUC Nords dækningsområde end i 2008. - De mange flere aftaler i år kan været et tegn på, at det begynder at gå lidt bedre i erhvervslivet, lyder det afsluttende fra udviklingschef Søren V. Nielsen.