Forår i luften - men hvad med økonomien?

Regnskaber fra tre amerikanske banker overraskede positivt. Arkivfoto: Scanpix

Regnskaber fra tre amerikanske banker overraskede positivt. Arkivfoto: Scanpix

Foråret er godt i gang. Og ligesom kalenderåret kan inddeles i forår, sommer, efterår og vinter, kan den økonomiske cyklus også inddeles i fire faser, nemlig henholdsvis opsving, boom, afmatning og recession. I modsætning til de rigtige årstider, er det økonomiske forår dog endnu ikke kommet. Vinteren er stadig over økonomierne – vi er stadig i en dyb global recession. Der er dog en række faktorer, der gennem de seneste måneder mere og mere peger i retning af, at vi nu forhåbentligt har set de største fald i mange økonomiske nøgletal. Dermed dog ikke sagt, at bunden nu er nået, og at det nu bare går fremad. Vi vil også fremadrettet komme til at opleve måneder med økonomisk tilbagegang målt ved faldende økonomisk aktivitet. En stabilisering er dog rykket væsentligt tættere på og vil, når den kommer, være det første klare tegn på, at det økonomiske forår er på vej. Vi må dog nok indstille os på, at vi som minimum skal hen i andet halvår af 2009, før en rigtig stabilisering indtræffer. Og der er desværre endnu længere udsigter til, at arbejdsløshedsprocenten topper – dette sker typisk først flere måneder efter at en recession er slut. Tegn på forbedring Det ser ud til, at den vigtige amerikanske ledende indikator – ISM indekset, der angiver tilliden i fremstillingssektoren – nåede en bund i december. ISM indekset steg i januar, februar og marts, men er stadig et godt stykke fra det niveau, der historisk set har været konsistent med økonomisk fremgang. Tilsvarende tillidsindikatorer fra den amerikanske centralbanks afdelinger i New York og Philadelphia viste i sidste uge relativ fremgang fra marts til april. Indtil videre tyder det på, at ISM indekset vil stige igen i april. Den kinesiske tillidsindikator (PMI indeks) for fremstillingssektoren signaler med en værdi over 50 i marts måned økonomiske fremgang. I Europa får vi i ugen, der kommer, ledende indikatorer for Tyskland (Ifo indeks) og Eurozonen (PMI indeks). Der vil utvivlsomt være stor fokus på disse tal. I USA kom der i den forgangne uge regnskaber fra tre af de store amerikanske banker (Goldman Sachs, JP Morgan og Citigroup). Alle tre overraskede positivt. I ugen, der kommer, får vi regnskaber fra flere af de andre store amerikanske banker. Bankerne har stadig store tab og hensættelser og forventer også flere tab og hensættelser, men det er meget positivt, at der nu også kommer gode nyheder fra den finansielle sektor. I løbet af de kommende uger får vi yderligere klarhed over situationen for de amerikanske banker, idet de amerikanske myndigheder 4. maj fremlægger resultaterne af de stresstest, der skal afgøre hvorvidt og i givet fald hvor meget, de store amerikanske banker skal rekapitaliseres for at klare den igangværende recession. Allerede fredag i næste uge vil der dog komme yderligere detaljer om de igangværende stresstest. Der er ingen tvivl om, at resultatet af stresstestene kan afstedkomme meget store markedsmæssige reaktioner. Det er dog opmuntrende, at flere af de store amerikanske banker allerede nu meddeler, at de anser sig for at være godt nok rustet til at klare krisen. Flere banker meddeler endvidere, at de ønsker at betale den hjælp tilbage, som den amerikanske stat har ydet dem og i stedet hente ny kapital fra de private kreditmarkeder. Dette er en meget positiv udvikling. Selvom der stadig er lang vej til, at problemerne er ovre for den finansielle sektor, ser vi nu nogle vigtige spæde tegn på, at en gradvis stabilisering af situationen i den finansielle sektor er undervejs. Dette er vigtigt, idet en stabilisering af den finansielle sektor er en nødvendig betingelse for en stabilisering af realøkonomien. Tegn på stabilisering Flere makroøkonomiske nøgletal for G7 landene har den seneste tid indikeret, at lagrene er blevet reduceret drastisk. Dette tyder på, at der indenfor overskuelig fremtid bliver plads til øget produktion, hvilket også understøttes af flere ledende indikatorer, der signalerer relativ fremgang for nye ordrer samtidig med, at vi ser reduktioner i lagrene. Kimen til den nuværende krise er det amerikanske boligmarked. En forudsætning for at få stoppet de massive boligprisfald er, at den enorme mængde boliger til salg mindskes. Det kan kun ske gennem øget salg, så der vil i næste uge være stor opmærksomhed på tallene for salg af både nye og eksisterende amerikanske boliger. Tallene har de seneste måneder vist spæde tegn på stabilisering – om end på et meget lavt niveau. Negativ inflation Den forgangne uge har budt på et historisk nøgletal, idet de amerikanske forbrugerpriser for marts faldt i forhold til niveauet året før. Den amerikanske år-år inflationsrate blev således negativ (-0,4%) for første gang siden 1955! Normalt vil negative inflationsrater få de fleste økonomer til at blive bekymrede, idet en længere periode med negativ inflation drevet af generelle prisfald – såkaldt deflation – kan have meget negative samfundsøkonomiske følgevirkninger. Købekraft øges Vi vurderer ikke, at det, som vi nu ser, er deflation, idet de negative år-år inflationsrater udelukkende skyldes voldsomt faldende energipriser, som følge af olieboblen, der sprang i juli 2008. Det, vi ser nu, er således ikke generelle prisfald, og vi vurderer, at vi kun vil komme til at opleve en kort periode (nogle måneder) med negative år-år inflationsrater. Dette har en positiv effekt, idet forbrugernes købekraft øges som følge af den negative inflation, hvilket kan bidrage positivt til at sikre en økonomisk stabilisering og et senere begyndende opsving. Selvom den økonomiske vinter stadig hærger, er vi nu tættere på foråret. Når foråret en gang kommer, bliver det næste store spørgsmål, hvornår det bliver sommer, og ikke mindst hvor god en sommer vi får.