Lokalpolitik

Forår og nye begyndelser

Så fik foråret rigtig fat, og solen er så småt begyndt at varme jorden op. Rent lokalpolitisk er der også begyndt at brede sig en varme. For uanset hvad man mener om de kommende kommunesammenlægninger, så er der nu en stor lyst til at få sammenarbejdet til at fungere optimalt og få det bedste ud af det. Man kan ligefrem mærke, at forholdene mellem de forskellige kommuners byrådsmedlemmer og chefgrupper bliver varmere. Efter en periode hvor man har set hinanden an, er man nu begyndt at arbejde sammen. I slutningen af marts havde vi, i det der bliver den nye Jammerbugt Kommune, et fælles byrådstemamøde. Mødet fandt sted på Klim Bjerg. Mødet var rigtig godt, og der blev arbejdet i grupper på tværs af kommuner og talt om arbejdsgange, procedurer og traditioner i de forskellige kommuner. På mødet skulle der også stemmes om den kommende kommunes navn. Navnet Jammerbugt Kommune vandt stort over forslagene: Aabybro Kommune og Blokhus Kommune. Selv stemte jeg for Blokhus Kommune. Mit eget forslag Blokhus Jammerbugt Kommune var desværre siet fra, da styrergruppen havde skåret navneforslagene ned fra fire til tre. Så uanset hvor meget jeg end gerne ville have det kendte Blokhus navn med i det ny kommunenavn, så vælger jeg at følge demokratiets spilleregler, også selvom et flertal måske ikke altid vælger den bedste løsning. Udover at havde fundet ud af hvad navnet på den nye kommune skulle være, var vi også flere der fandt ud af, hvor stor en geografisk udstrækning den nye Jammerbugt kommune er. Jeg har normalt 12 km i alt, når jeg kører til og fra et møde på Pandrup Rådhus. Denne dag kørte jeg 105 km. På trods af det vil jeg forslå, at det nye byråd vælger at holde byrådsmøderne på skift i de 4 eksisterende rådhuse og ikke kun ét centralt sted. April måned var meget præget af KL Mødet i Aalborg Hallen 7.-8. april. En årlig komsammen for alle landet byrådsmedlemmer. Debatten her var naturligvis præget af udmeldingerne om, at kommunerne ikke må lade skatterne stige op til kommunesammenlægningerne. Mandag 11. april var der endnu et fælles byrådstemamøde. Denne gang i Blokhus. Endnu en mulighed for at forme den nye kommune eller i hvert fald at diskutere og undersøge muligheder for styringsformer og borgerinddragelser. Dansk Folkeparti i Nordjylland holdt også sin amtsgeneralforsamling i april. Jeg har siddet i bestyrelsen i fem år og var på valg ligesom to andre. Fire stillede op til de tre pladser, og man skulle stemme på to. Jeg blev utrolig glad over, at jeg her opnåede flest stemmer. Fik 50 ud af 55 mulige. Jeg har altid været glad for bestyrelsesarbejdet og jeg tror alle er enige i, at det er rart at blive værdsat for sit arbejde, uanset hvad det er. Det er rart at baglandet føler, at man gør det rette, og at der er tillid og tiltro til, at man fortsat også kan lave et stykke organisatorisk arbejde i partiet. Lige nu er vi bl.a. ved at få det årlige Grundlovsmøde i Brønderslev Rododendron park på plads. Et møde hvor alle er velkomne. En af mine arbejdsopgaver er bl.a. at finde en tredje taler. Udover de to politiker der kommer, nemlig MF Bent Bøgsted og MEP Mogens Camre, skal den tredje taler være en, som ikke er kendt for noget politisk. Jeg har derfor talt med journalist Lars E. Christiansen (kendt for sine år som trafik radiovært). Jeg kender Lars en smule, da han har sommerhus i Saltumområdet, hvor jeg bor. Derudover var Lars E. Christiansen hovedtaler ved sommerfesten i Saltum sidste år. Alt i alt har forårets to første måneder været meget spændende for mit vedkommende.