Sæby

Forår på ældrecentret

I marts begynder foråret også på Sæby Ældrecenter. På fredag er der spisning og musik, den 14. marts er scenen sat til spillemandsmusik, og 21. marts byder ældrecentret på forårsmarked, mens måneden som sædvanligt slutter med banko. Brugerrådet har arrangeret.