Vestbjerg

Forårsbebuder

AALBORG:Selvom vinteren indtil videre nægter at slippe sit greb om os, er en af de faste forårsbebudere, stæren, tidligere på den end sidste år. For allerede fredag var den på besøg i haven hos familien Jørgensen på Solsikkevej 12 i Vestbjerg. Stærene ankommer normalt i februar/marts fra vinteropholdssteder i bl.a. England, men der er nogle få stære, der overvintrer.