Sjørring

Forædling skal bære vækst

Uden forædlingsaktiviteterne ville Ticans afregningspris ligge under markedsprisen.

Godt 200 andelshavere i slagterikoncernen Tican mødtes i går til generalforsamling i Sjørring Hallen for at hylde det bedste resultat i selskabets historie. Bestyrelsesformand Jens Jørgen Henriksen aflagde en beretning, der i mange henseender var balsam for sjælen for de hårdtprøvede svineavlere. Med en omsætningsfremgang på ni procent og en seks procents fremgang på den primære drift er Tican godt rustet til fremtidige udfordringer på markedet. Jens Jørgen Henriksen slog dog samtidig fast, at Ticans forædlingsvirksomheder har en stor del af æren for det gode resultat på knap 238 mio. kroner. - Havde vi ikke forædlingsvirksomheder, så ville restbetalingen være under de 80 øre, som sammen med noteringen skaber markedsprisen, bl.a. set i forhold til Tyskland. Derfor er videre vækst og opkøb primært indenfor forædling afgørende for et fremtidigt godt afkast af ejerskabet, sagde Ticans formand. Tican ejer i forvejen forædlingsvirksomheder i England, Polen og Danmark. Og især det engelske marked, som formanden betegner som Ticans hjemmemarked, viser gode resultater. Af hensyn til fremtidige investeringer er Tican tidligere blevet omdannet til et aktieselskab. Blandt andet fordi Ticans mellemstørrelse gør det svært at låne til investeringer i udenlandske banker.