Forældede konventioner må fjernes

I Østrigs smukke, gamle hovedstad Wien, der gennem århundreder har fungeret som Europas sidste bolværk mod tyrkerstormene, og hvis befolkning altid har været kendt for sit muntre og livlige sind, ligger der et center, hvis blotte navn kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig.

Centrets navn er EUMC, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia. Direkte oversat Europæisk Overvågningscenter for Racisme og Fremmedfrygt. Og overvåge europæerne – dét kan centret. Endda med en nidkærhed og begejstring som selv George Orwell ikke ville have været i stand til at forestille sig i sine vildeste fantasier. Forleden vakte en rapport fra dette center stor opsigt. Rapporten hævdede, at kun 43 pct. af danskerne ønsker kriminelle udlændinge udvist. Men det var ren svindel. I virkeligheden mener 78 pct. af danskerne, at udlændinge, der begår grov kriminalitet, som en selvfølge skal sendes ud af landet. Men EUMC havde lagt forskellige tal sammen og på den måde fået det resultat, som de ønskede. Det omstridte overvågnings- og belæringscenter har i forvejen en stærkt blakket fortid. EUMC var således bannerførere, da EU iværksatte sin berygtede straffeaktion mod Østrig, fordi landets befolkning havde formastet sig til at vælge en regering, der ikke passede de høje herrer i Bruxelles. Det er heller ikke mere end et år siden, at centret sidst blev grebet i grov manipulation, nemlig da ledelsen tilbageholdt en rapport, der dokumenterede, at overfald og overgreb på jøder i Europa hovedsagelig bliver udført af tilvandrede muslimer. Og som dermed utvetydigt fastslog, at racismen i virkeligheden trives allerbedst i de muslimske miljøer. Det passede nemlig ikke overvågerne i Wien, at det, vi alle vidste i forvejen, nu blev dokumenteret sort på hvidt. Derfor skulle rapporten hemmeligholdes, skrottes, og brændes på bålet – som middelalderligt kætteri. EUMC har efterhånden udviklet sig til en ren skamplet på al seriøs forskning, og Dansk Folkeparti vil tage sagen op over for udenrigsminister Per Stig Møller. Én ting er, at det i sig selv er dybt ubehageligt, at lovlydige borgere bliver overvåget – men det bliver helt utåleligt, når det gang på gang afsløres, at centrets såkaldte forskning ikke er andet end underlødig miskmask og propaganda. Det var selvfølgelig ikke spor tilfældigt, at den misvisende rapport pludselig havnede på en avisredaktion i den forløbne uge. Forleden fastslog den danske Højesteret nemlig, at højkriminelle udlændinge i modsætning til tidligere praksis ikke kan forvente fortsat at blive huset i Danmark – nemlig da det blev stadfæstet, at den sagesløse italienske turist Antonio Curras tyrkiske mordere bliver returneret til deres hjemland på en enkeltbillet. Det var heller ikke tilfældigt, at lederen af Institut for Menneskerettigheder, Morten Kjærum, var på pletten, og på forsiden af Berlingske Tidende havde svært ved at tøjle sin begejstring for rapportens falske konklusioner. Er der nogen, der står sammen, er det Kjærum og EUMC. Og det falder mig mere end svært at tro, at han ikke kendte til sandheden, da han udtalte sig. I så fald er der tale om bevidst vildledning og grov manipulation af en statsansat forsker – hvilket naturligvis i givet fald må få konsekvenser for hans ansættelse. Som professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen, foreslog i ugens løb, burde instituttet faktisk helt lukkes – og de såkaldte menneskerettighedskonventioner skrives ud af dansk lovgivning. Ligesom overvågningscentret i Wien har det danske menneskeretsinstitut og konventionerne nemlig efterhånden fået en helt utilsigtet politisk magt – en magt, som selvfølgelig skal tilbage til det danske Folketing og den danske befolkning. Dansk Folkeparti vil derfor fremsætte forslag om, at de forældede konventioner snarest fjernes fra den danske lovgivning, hvor de blev indføjet i 1992, men aldrig har hørt hjemme. Det danske folkestyre skal ikke længere overvåges og dirigeres af hverken EUMC, Morten Kjærum, eller andre – det skal danskerne nok selv klare. Peter Skaarup er næstformand og folketingsmedlem for Dansk Folkeparti

Forsiden