Lokalpolitik

Forældede ord

Nogle af de ord, der forsvinder med amternes nedlæggelse, er (hentet fra nyere og ældre udgaver af Nudansk Ordbog): { amtsvej, { amtsborgmester, { amtsgård, { amtsråd, { amtsrådsforening ... og { amtskommunaldirektør. Og snart vil - slet! - ingen forstå, hvad man taler om, hvis man refererer til allerede skrottede begreber som amtssygehus, amtmandinde eller amtsstue (stedet, hvor amtets forvaltning indtil 1970 holdt til).