Forældede takster opført på internet

Mange informationer ikke revideret siden projektstart

Lokalpolitik 19. september 2002 08:00

SINDAL: Står en familie med små børn og overvejer at flytte til Sindal Kommune, er det naturligt at checke de oplysninger, som kommunen videregiver på internetportalen www.sindalkom.dk. Klikker familien ind på hjemmesiden om børn og unge, kan de læse, at forældrebetalingen for en dagplejeplads ligger på 1870 kroner, selv om den siden 1. januar 2002 har ligget på 2100 kroner. Samme fejl optræder for samtlige takster til en børnepasningsplads, for siden om takster er simpelthen ikke revideret siden 27. september 2001. På det tidspunkt lå de fleste 2002-taksterne allerede på bordet i forbindelse med behandlingen af budget 2002. Forsætter familien med at klikke og kigger på den generelle information om børnepasningen, så kan Sindal Kommune fortsat tilbyde pasning i både børnehaver, integrerede institutioner og puljeordninger, selv om den sidstnævnte kategori blev afskaffet fra nytårsskiftet 2001/2002 og i stedet er de tre puljeinstitutioner lavet om til integrerede institutioner. Den side er sidst revideret 18. oktober 2001. Går familien videre til siden med parcelhusgrunde til salg, så er oplysningerne dog opdateret i april 2002, men vil man undersøger, om der er vedtaget nye lokaleplaner i år 2002, så givet hjemmesiden intet svar, for den side er sidst opdateret i november måned. Siden har kommunalbestyrelsen vedtaget lokalplaner i december 2001 for boligområdet Lundholm i Astrup, i januar 2002 for boligområdet Nordvangen i Sindal samt i august måned for Erhvervsområde Gaden i Sindal. Væsentlige dele af den kommunale hjemmeside er således enten ikke eller kun sparsomt revideret siden Sindal for knap et år siden gik i luften med sammen med fire andre kommune som led i et IT-fyrtårnsprojekt i Det Digitale Nordjylland. Samtidig vil familien lede forgæves efter en række andre oplysninger, som allerede står opført i specielle takstblade i det årlige budget for Sindal Kommunes drift. For eksempel takster for musikundervisning i musikskolen og en række gebyrer og afgifter. Derimod bliver dagsordener til og referater fra politikernes udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder som regel opdateret umiddelbart efter, at møderne har været holdt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...