Skolevæsen

Forældet forsamlingshus skal erstattes af multihus

Arbejdsgruppe i Ø. Brønderslev har planer om et multihus til 10 mio. kr.

Ø. BRØNDERSLEV: Hvis det står til en arbejdsgruppe, bliver alle kulturelle aktiviteter samlet omkring Østsidehallen i Ø. Brønderslev. Der er planer om at opføre et fælleshus/kulturhus. Huset indeholder flere elementer: en gymnastiksal, en festsat på 150 kvadratmeter, en café, lokaler til lokalhistorisk arkiv, internetcafé med mere. Det ny kulturhus skal blandt andet afløse forsamlingshuset, der er utidssvarende. Især er der problemer med køkken og toiletter. Ideen om et kulturhus er udsprunget af forsamlingshuset. For et år siden begyndte overvejelserne omkring husets fremtid. Det blev besluttet at se på andre muligheder. Siden er det blevet foreslået, at planerne inddrages i skolerenoveringen. Ifølge formand for skolebestyrelsen, Ole Bøgh Johansen, står Ø. Brønderslev Skole for tur til renovering. - Da der i 1996 blev udarbejdet en plan for renovering af skolerne, viste det sig, at der skulle bruges ca. 90 mio. kr. Heraf 18 mio. kr. til Ø. Brønderslev Skole. - Men meget tyder på, at vi får ca. 11 mio. kr. - syv mio. kr. i 2004 og fire mio. kr. i 2005, oplyser Ole Bøgh Johansen. Det er planen, at den nuværende gymnastiksal skal indrettes til blandt andet mediatek - bibliotek og computerrum. Der skal derfor bygges en ny gymnastiksal - en halv hal på 433 kvadratmeter. Det er lagt op til, at der skal bygges ca. 1800 kvadratmeter, og prisen ventes at blive godt 10 mio. kr. plus moms. Målet er EU-tilskud på tre-fire kr., et tilsvarende beløb fra Brønderslev Kommune, mens der optages borgerlån og lån for resten. Initiativtagerne henviser til, at et borgerhus i Østervrå har fået EU-støtte, og da projektet i Ø. Brønderslev ligner Østervrå-initiativet, regner man også med at kunne komme i betragtning i Ø. Brønderslev. Projektet fik mange rosende ord med på vejen. Inger Frank mener, at der er behov for et borgerhus, hvor borgerne kan holde fødselsdagsfester, og hvor der kan være sammenkomster efter begravelser. Formand for Ø. Brønderslev Idrætsforening, Jan Hansen, oplyste, at ØBI har alvorlige pladsproblemer. - Vi må lukke for tilgangen til badminton, og fra efteråret må vi søge uden for Ø. Brønderslev for at finde faciliteter til nogle af vores håndboldhold. Under mødet opfordrede Olav Jørgensen til, at der laves beregninger for en idrætshal i fuld størrelse, så der kan spilles håndbold i hallen. Byrådsmedlem Ole Jespersgaard (S) pegede på, at en multihal koster ca. 2,2 mio. kr., mens en idrætshal kan bygges for 3,4 mio. kr. De samlede driftsudgifter bliver på årsbasis 412.000 kr. Det er 50.000 kr. mere end i dag. Arbejdsgruppen, der består af repræsentanter for idrætsforeningen, borgerforeningen/forsamlingshuset, Østsidehallen og skolen, fik forsamlingens accept til at arbejde videre med projektet. Det er arkitekt Jørgen Ussing Bømler fra Løkken, der har udarbejdet skitseprojekt for et fælleshus/kulturhus.