FORÆLDET

Landsskatteretten har fastslået, at der ikke skal betales skat af renter af uretmæssigt indbetalte kloakbidrag. Dommen har virkning for alle sommerhusejere i samme situation. Sommerhusejerne burde altså have deres penge tilbage, men nu har skattevæsenet meddelt at sagerne er forældet.