Forældre bakkede op om misbrugsmøde

90 fædre og mødre ville høre om unge og stoffer

FREDERIKSHAVN:Der var massivt fremmøde af forældre til børn i de ældste klasser på Fladstrand Skole, da skolen torsdag holdt informationsmøde om misbrug. Baggrunden for mødet var fund af poser med amfetaminrester ved skolefesten for to uger siden. Skoleinspektør Marianne Skrubbeltrang fortæller, at der både under og efter mødet kom mange positive tilkendegivelser om, at skolen viser åbenhed om misbrugsproblemer. På mødet orienterede SSP-konsulent Erik Graves, SSP-medarbejder ved politiet, Hein Nielsen, og en tidligere stofmisbruger om stoffer og betydningen af at unge bliver rustet til at sige fra. Men forældrene havde også lejlighed til at tale sammen indbyrdes om, hvordan de hjælper hinanden, og til at aftale, at det er helt OK at ringe sammen for at spørge, hvor børnene er og hvem, de sammen med. 90 forældrene til de cirka 100 børn på de tre ældste klassetrin deltog i misbrugsmødet. Torsdag formiddag havde eleverne i 7.-10. klasse lejlighed til at snakke misbrug med SSP-konsulenten, politiiets SSP-medarbejder og den tidligere stofmisbruger, som også deltog i forældremødet. - Vi har bagefter hørt, at eleverne har oplevet det som et meget vedkommende arrangement, siger Marianne Skrubbeltrang.